Webinaari

Sähköverkon kehittämistarpeiden tunnistaminen paikkatietoanalytiikan avulla

8.10.2020 | kello 9.30 | kesto noin 30 min.

Ilmoittaudu

Miten paikkatietoa ja IoT-sensoridataa voi hyödyntää verkkoinvestointien suunnittelussa?


Sähköverkkoyhtiöt hallinnoivat maantieteellisesti hajautunutta ja monimutkaista verkko-omaisuutta maan pinnalla ja alla sekä palvelevat asiakkaita niin kaupunkialueilla kuin maaseudulla. Nämä elementit tarjoavat sekä mahdollisuuksia että haasteita. Kaikki sähköverkkoyhtiöt hyötyvät kuitenkin paikkatietojärjelmästä (GIS) ja sen avulla tehtävästä sähköverkkoaineiston hallinnasta, muokkaamisesta ja suunnittelusta.

Paikkatieto- ja erilaiset reaaliaikaiset tietolähteet varmistavat sen, että data on aina ajantasaista ja hyödynnettävissä. Näiden avulla saavutetaan parempi tilannetietoisuus verkon tilasta ja voidaan reagoida ajoissa muuttuviin tilanteisiin. Samalla, kun kenttäoperaatiot ja tiedonhallinta tehostuvat digitaalisilla työnkuluilla, saavutetaan myös merkittäviä kustannussäästöjä ja varmistamaan entistä parempi toimintavarmuus.

Tässä webinaarissa tutustumme siihen, miten:

  • paikkatietoanalytiikan ja IoT-sensoridatan avulla tunnistetaan sähköverkon tulevat kehittämis- ja investointitarpeet
  • reaaliaikaisen seurannan ja automaattisten hälytysten avulla voidaan esimerkiksi havaita sähkön laadun heikkeneminen ja laitteiden epätasapainoinen toiminta
  • analytiikka mahdollistaa nopeamman toiminnan esimerkiksi asiakaspalvelussa
  • mobiilisovellukset mahdollistavat kenttähenkilökunnalle tiedon tarkastelun, keräämisen ja muokkaamisen suoraan kentällä.

Ilmoittaudu mukaan!