Ohje aineistopalveluiden käyttöön

Tässä ohjeessa kuvataan hyväksi havaittuja tapoja aineistojen käyttöönottoon yleisimmin käytettyjen ArcGIS-ohjelmistojen avulla. 

Aineistopalveluumme voi tutustua osoitteessa aineistot.esri.fi. Yleisimmin käytetyt aineistot on esitelty palvelussa kategorioittain, ja niihin voi tutustua valitsemalla haluamansa aineistoryhmän, esimerkiksi Rajat, ja sen jälkeen avautuvalta listalta haluamansa aineiston, esimerkiksi Kunnat. Valittu aineisto aukeaa koko näyttöön.

Aineistojen käyttö ArcGIS Online tai Portal for ArcGIS -ohjelmistossa

ArcGIS Online -palvelussa useat julkaisijat voivat julkaista useita samannimisiä aineistoja. Aineistojen käyttöönoton yhteydessä on tärkeää löytää oikean julkaisijan luotettava ja ylläpidetty aineisto. Lisäämällä hakuehdoksi aineistot.esri.fi ja varmistamalla, että julkaisija on aineistot_lite, aineistot_premium tai aineistot_esri, varmistat aineiston olevan ns. virallinen ylläpidetty versio. Joissain tapauksissa voit varmistaa aitouden myös tarkistamalla, että palvelussa on aineistot.esri.fi -logo.

Aineistojen käyttöönottoon on muutama vaihtoehtoinen tapa riippuen käyttökohteesta ja käytön toistuvuudesta.

Aineistot satunnaiskäyttöön

Satunnaista käyttöä ja testausta varten aineisto voidaan lisätä hakemalla se Webmap-dokumenttiin. Haku toteutetaan valitsemalla Webmap-dokumentin vasemmasta ylälaidasta Lisää Etsi karttatasoja > Kohteessa: ArcGIS Online. Määritä hakukenttään hakukriteereiksi aineistot.esri.fi, kunnat. Haku palauttaa listan sellaisista aineistoista, joiden tunnisteena ovat sanat "Kunnat" ja "aineistot.esri.fi". Listan aineistoja voidaan tarkastella lähemmin klikkaamalla niiden otsikkoa. Listan kohteista voidaan valita kartalle lisättäväksi sopivin, tässä tapauksessa ensimmäinen osuma. Lisääminen tapahtuu painamalla Lisää-painiketta listakohteen vieressä. Aineisto ilmestyy kartalle taustakartan päälle. Se on nyt osa Webmap-karttadokumenttia. Jos olet lisäämässä taustakarttaa, klikkaa aineiston osoitetta ja valitse Käytä taustakarttana.

Aineistot jatkuvakestoiseen käyttöön

Jos aineistoa on tarkoitus käyttää usein tai käyttäjiä on enemmän, aineisto kannattaa lisätä kirjanmerkkinä oman organisaation portaaliin. Tällöin aineisto on jatkossa vielä vaivattomammin löydettävissä. Kirjanmerkki lisätään ArcGIS Onlinessa luotuun ryhmään. Jos organisaatiollasi ei ole sopivaa ryhmää, se kannattaa tehdä ensin.

Ryhmä luodaan valitsemalla portaalin yläpalkista Ryhmät-välilehti ja siellä vaihtoehto Luo uusi ryhmä.  Ryhmän luonti -ikkunassa ryhmälle annetaan nimi, kuvaus, tunniste(ita) ja oikeudet. Lopuksi valitaan sivun alalaidasta Luo ryhmä

Ryhmän luonnin jälkeen siihen voidaan lisätä aineistoja. Aineistot lisätään noudattamalla edellisessä kohdassa kuvattua menetelmää aineistojen hakemiseen. Tuloksena saatavan listan aineistoja voidaan tarkastella lähemmin klikkaamalla niiden otsikkoa. Valitse avautuvasta ponnahdusikkunasta vaihtoehto Alkion tiedot ja edelleen avautuvasta uudesta välilehdestä vaihtoehto Jaa. Jakamisasetuksista voidaan määrittää, mihin kirjanmerkki lisätään. Tässä tapauksessa valitaan aiemmin luotu ryhmä ja klikataan Jaa. Aineisto on nyt jaettu kirjanmerkkinä aiemmin luodulle ryhmälle. 

Ryhmän aineistoja etsitään samalla tavalla kuin muitakin aineistoja. Haku toteutetaan valitsemalla Webmap-dokumentin vasemmasta ylälaidasta Lisää Etsi karttatasoja > Kohteessa: Oman ryhmän nimi. Haun voi suorittaa ilman hakukriteereitä, jolloin tuloslistaan tulevat kaikki ryhmän kirjanmerkit. Lisääminen tapahtuu painamalla Lisää-painiketta listakohteen vieressä. Aineisto ilmestyy kartalle taustakartan päälle. Se on nyt osa Webmap-karttadokumenttia. Jos olet lisäämässä taustakarttaa, klikkaa aineiston osoitetta ja valitse Käytä taustakarttana.

Aineistot ArcGIS Serverin rajapintoja tunteville

Aineisto voidaan lisätä myös lisäämällä sen osoite Webmap-karttadokumenttiin. Lisääminen toteutetaan valitsemalla Webmap-dokumentin vasemmasta ylälaidasta Lisää > Lisää karttataso verkosta > ArcGIS Server Web Service -palvelu. Määritä URL-kenttään halutun palvelun osoite ja paina Lisää karttataso. Jos olet lisäämässä taustakarttaa, lisää ruksi kenttään Käytä taustakarttana.

Aineistojen osoitteet voi tarkistaa Aineistopalvelimen osoitteesta. Premium-palveluidemme osoite on https://aineistotpremium.esri.fi/arcgis/rest/services. Lite-aineistopalveluidemme osoite on https://aineistot.esri.fi/arcgis/rest/services. Avaa osoite uudessa selainikkunassa, paikanna haluttu aineisto ja lisää sen REST-osoite yllä mainittuun URL-kenttään. REST-osoitteet ovat muotoa https://aineistotpremium.esri.fi/arcgis/rest/services/Kiinteistotiedot/Kiinteistotiedot_omistaja/MapServer.

Salatun aineiston julkaisu omaan portaaliin

Premium-aineistomme on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Premium-aineistot voidaan lisätä ArcGIS Online -portaaliin siten, että tunnus ja salasana tallennetaan palvelun oheen. Tallentamisen jälkeen aineistoa voidaan käyttää ilman, että tunnuksia tarvitsee syöttää joka kerta.

Tunnusten tallentamiseksi aineistosta on tehtävä kohde (item) omaan portaaliin. Kohde tehdään kirjautumalla omaan portaaliin ja avaamalla Sisältö-välilehti, jolla valitaan Lisää kohde -alasvetovalikosta vaihtoehto Verkosta. Avautuvaan lomakkeeseen täytetään tyyppi ArcGIS Server Web Palvelu, URL: aineiston REST-osoite, esim. 
https://aineistotpremium.esri.fi/arcgis/rest/services/Kiinteistotiedot/Kiinteistotiedot_omistaja/MapServer
. Palvelu huomaa linkin lisäyksen jälkeen, että se sisältää salasanasuojatun palvelun, jolloin se pyytää tunnuksia. Tähän syötetään asiakaskohtaiset premium-tunnukset. Tunnusten alla on valinta tunnusten muistamista varten. Valitse vaihtoehto Tallenna tunnistetiedot palvelukohteen yhteydessä. Täytä vielä kohdat Otsikko ja Tunnisteet. Lopuksi paina Lisää kohde -nappia.

Organisaationne ArcGIS Onlinessa on nyt kirjanmerkki Kiinteistörajat-karttapalvelusta. Kun kohde lisätään Webmap-karttadokumenttiin, salasanaa ei tarvitse syöttää.

Aineistojen käyttö ArcGIS-työasemaohjelmistossa

Tässä ohjeessa kuvataan aineistojen käyttöönotto ArcMap 10.5 ja ArcGIS Pro 2.0 -ohjelmistoissa. Vanhemmilla ohjelmistoversioilla toimintatavat ovat suurelta osin samankaltaisia, joskin eroja voi esiintyä.

Aineistojen käyttö ArcMap-ohjelmistossa

ArcMapissa on kaksi pääasiallista tapaa hyödyntää ulkopuolisia aineistoja:

  1. Käyttää hakutoimintoa aineistojen lisäämiseen
  2. Rekisteröidä palvelin omaan katalogiin

Hakutoiminnon avulla voidaan hakea ArcGIS Onlineen rekisteröityjä kohteita eli kirjanmerkkejä. Valitse hakutoiminnon alasvetovalikosta vaihtoehto Add data from ArcGIS Online. Määritä avautuvaan hakulomakkeeseen hakukriteereiksi aineistot.esri.fi, kunnat. Poista vielä valinta kentästä Only search in your own organization. Haku palauttaa listan sellaisista aineistoista, joiden tunnisteena ovat sanat "kunnat" ja "aineistot.esri.fi". Listan kohteista voidaan valita kartalle lisättäväksi sopivin, tässä tapauksessa ensimmäinen osuma. Lisääminen tapahtuu painamalla Add-painiketta listakohteen oikeassa alalaidassa. Aineisto ilmestyy kartalle. Aineiston sisältävä karttadokumentti voidaan nyt tallentaa, ja aineisto latautuu sen käyttöön aina, kun dokumentti avataan. 

Rekisteröimällä Aineistopalvelin omaan katalogiin voidaan aineistoja käyttää suoraan palvelimen hakemistosta. Huomaa, että vain osa palveluistamme tulee aineistopalvelimelta. 

Palvelin rekisteröidään avaamalla katalogi-ikkuna, valitsemalla sieltä GIS Servers ja Add ArcGIS Server. Valinnan jälkeen avautuu Palvelimen lisäys -toiminto, johon lisättävä palvelin määritetään.

Valitse Palvelimen lisäys -toiminnon ensimmäisestä ikkunasta Use GIS Services ja paina Next. Määritä toiseen ikkunaan palvelimen osoitteeksi https://aineistotpremium.esri.fi/arcgis/rest/services, jos olet Premium-asiakkaamme, tai https://aineistot.esri.fi/arcgis/rest/services, jos olet Lite-asiakas. Paina lopuksi Finish.

Palvelin on nyt lisätty katalogiin ja on käytettävissä GIS Servers -hakemistosta. Palvelimella olevia palveluita voidaan raahata vasemmalla olevaan karttaikkunaan. Aineiston sisältävä karttadokumentti voidaan nyt tallentaa, ja aineisto latautuu sen käyttöön aina, kun dokumentti avataan. 


Aineistojen käyttö ArcGIS Pro -ohjelmistossa

ArcGIS Pro -ohjelmassa on kaksi pääasiallista tapaa hyödyntää ulkopuolisia aineistoja:

  1. Käyttää hakutoimintoa aineistojen lisäämiseen
  2. Rekisteröidä palvelin omaan katalogiin

Hakutoiminnon avulla voidaan hakea ArcGIS Onlineen rekisteröityjä kohteita eli kirjanmerkkejä. Valitse Map-välilehden Add data -toiminnon alasvetovalikosta vaihtoehto data. Määritä avautuvan hakulomakkeen vasemmassa laidassa hakukohteeksi All portal, ja määritä oikeaan yläkulmaan hakukriteereiksi aineistot.esri.fi, kunnat. Haku palauttaa listan sellaisista aineistoista, joiden tunnisteena ovat sanat "kunnat" ja "aineistot.esri.fi". Listan kohteista voidaan valita kartalle lisättäväksi sopivin, tässä tapauksessa ensimmäinen osuma. Lisääminen tapahtuu valitsemalla kohde ja painamalla Ok-painiketta hakulomakkeen oikeassa alalaidassa. Aineisto ilmestyy kartalle. Aineiston sisältävä karttadokumentti voidaan nyt tallentaa, ja aineisto latautuu sen käyttöön aina, kun dokumentti avataan. 

Rekisteröimällä Aineistopalvelin omaan katalogiin voidaan aineistoja käyttää suoraan palvelimen hakemistosta. Huomaa, että vain osa palveluistamme tulee aineistopalvelimelta. 

Palvelin rekisteröidään avaamalla Insert-välilehdeltä Connections-toiminnon alasvetovalikosta vaihtoehto New ArcGIS Server. Valinnan jälkeen avautuu Palvelimen lisäys -toiminto, johon lisättävä palvelin määritetään. Määritä Server URL -kenttään palvelimen osoitteeksi https://aineistotpremium.esri.fi/arcgis/rest/services, jos olet Premium -asiakkaamme, tai https://aineistot.esri.fi/arcgis/rest/services, jos olet Lite-asiakas. Paina lopuksi Ok.

Palvelin on nyt lisätty katalogiin ja on käytettävissä Servers-hakemistosta. Palvelimella olevia palveluita voidaan raahata vasemmalla olevaan karttaikkunaan. Aineiston sisältävä karttadokumentti voidaan nyt tallentaa, ja aineisto latautuu sen käyttöön aina, kun dokumentti avataan.

Suljetun katalogin saa tarvittaessa näkyviin valitsemalla View-välilehden ja sieltä Catalog-pudotusvalikosta jommankumman näkymävaihtoehdon.