Esri Young Scholars Award 2017 -haku on käynnissä!

24. tammikuuta 2017

Esri Young Scholars Award on Esri Inc:n vuonna 2012 käynnistämä ohjelma, joka antaa vuosittain tunnustusta paikkatietoa opiskeleville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille esimerkillisen paikkatietoa hyödyntävän harjoitustyön tekemisestä. Ohjelma on kansainvälinen, ja kustakin maasta voidaan palkita joka vuosi yksi opiskelija. Suomesta palkittavan opiskelijan valitsee Esri Finland opettajien myötävaikutuksella.

Esri Young Scholar Award 2016
Palkinnon saaja pääsee matkustamaan San Diegoon Kaliforniaan esittelemään työnsä ja osallistumaan yli 16 000 paikkatiedon ammattilaisen kanssa Esrin kansainväliseen käyttäjäkonferenssiin, joka järjestetään seuraavan kerran heinäkuussa 2017. Tutustu vuoden 2016 suomalaisen voittajan Aapeli Lemisen matkakertomukseen!

Hakuvaatimukset:

Esri Young Scholars Award -ohjelmaan voivat osallistua opiskelijat yliopistoista ja korkeakouluista, joissa hyödynnetään Esrin ArcGIS-oppilaitoslisenssejä opetuksessa.

Osallistuminen edellyttää, että:
• opiskelija on tehnyt erinomaisen tai kiitettävän harjoitustyön tai tutkielman hyödyntäen Esrin ArcGIS-ohjelmistoa
• opiskelijan tulee olla kirjoilla oppilaitoksessaan tai valmistunut keväällä 2017
• opiskelija toimittaa Esrille yhteenvetona harjoitustyöstään posterin, jonka tulee olla julkistettavissa
• harjoitustyön/tutkielman sisältö noudattaa USA:n lakeja.

Opiskelijan tekemä harjoitustyö voi olla esimerkiksi kartta, ArcGIS-ohjelmistosovellus tai tutkielma. Aiheena voi olla esimerkiksi luonnonsuojelu, kaupunkisuunnittelu, liiketoiminta, sosiaalitieteet jne. - esimerkkejä löytyy vuoden 2016 voittajatöistä, mukana suomalaisen Aapeli Lemisen posteri. 

Harjoitustyöstä/tutkielmasta tulee tehdä posteri, joka kuvaa työn tuloksia tai vaiheita. Posterin tekstien tulee olla englanninkielisiä. Posteri tulee toimittaa korkearesoluutioisena pdf- tai png-tiedostona (min. 300 dpi).

Posteri ja palkinto

Palkinto:

Voittajaposterit esitellään Esrin kansainvälisen käyttäjäkonferenssin näyttelyssä San Diegossa 10. - 14.7.2017, ja opiskelijat palkitaan Special Achievement in GIS (SAG) -palkintoseremonian yhteydessä. Opiskelijat osallistuvat konferenssiin sekä heille järjestettyyn omaan ohjelmaan, joka alkaa jo ennen konferenssia lauantaina 8. heinäkuuta.

Esri Inc. ja Esri Finland yhdessä järjestävät ja kustantavat voittajan matkat, hotelliyöpymiset sekä osallistumisen konferenssiin. Voittaja itse järjestää ja maksaa ESTA-matkustusluvan (15 USD) sekä tarvittaessa viisumin. Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia lyhyelle matkalle Yhdysvaltoihin.
(Kuvassa vuoden 2016 voittajan Aapeli Lemisen posteri näyttelyssä sekä Aapeli palkinnon kera.)

Hakuohjeet:

Opiskelijoiden, jotka haluavat hakea mukaan ohjelmaan, tulee ottaa yhteyttä oppilaitoksensa paikkatieto-opetuksesta vastaavaan opettajaan, joka tarkistaa ja valitsee hakuohjelmaan lähetettävät harjoitustyöt/posterit. Opettajille on lähetetty ohjelmasta tiedote. Opettaja/oppilaitoksen yhteyshenkilö voi lähettää ohjelmaan enintään 3 hakemusta per oppilaitos. Esri Finland valitsee ehdotusten joukosta palkinnon saajan.

Opettajien tulee toimittaa ehdotukset ja posterit 20.4.2017 mennessä Esri Finlandille osoitteeseen info@esri.fi otsikolla "Esri Young Scholars Award 2017".

Lisätietoja: info@esri.fi, Esri Young Scholars Award 2017 -ohjelmaflier (pdf)