Karlstadin kaupunki taistelee luonnonvoimia vastaan Collector for ArcGIS -sovelluksen avulla

25. marraskuuta 2015

Karlstadin kaupunki kerää tietoa kentältä Collector for ArcGIS -sovelluksen avulla.

Karlstad on 87.000 asukkaan kaupunki, jonka infrastrukstuuri on erityisen altis sään vaikutuksille johtuen kaupungin sijainnista Ruotsin suurimman järven rannalla. 

Haaste

Karlstadissa sää on usein epätavallisen puuskittainen, mikä rasittaa julkista infrastruktuuria, kuten lyhtypylväitä. Luonnonvoimat kuluttavat sekä itse pylväitä että vahingoittavat näiden perustuksia, mikä voi aiheuttaa johdotusten paljastumisen tai jopa pylvään kaatumisen.

Kun mediaan levisi uutinen läheisessä kaupungissa sattuneesta tapauksesta, jossa koira oli saanut sähköiskun viallisesta lyhtypylväästä, Karlstadin kaupunki halusi selvittää kaikkien sen alueella olevien 20.000 lyhtypylvään kunnon. Vaikka kaupungissa oli ylläpidetty tehokasta paikkatietojärjestelmää jo vuosia, ei sieltä löytynyt minkäänlaista virallista tietoa lyhtypylväiden sijaineista tai näiden kunnosta. Pylväät tyypillisesti uusittiin vasta, kun ne menivät rikki. Kaupungin johto halusi nyt varmistaa, että omaisuudesta pidettäisiin huolta, ennen kuin niistä tulisi yleinen vaaratekijä.

Ratkaisu

Huolestuttuaan lyhtypylväiden kunnosta Karlstadissa päätettiin inventoida kaikki sen alueella olevat pylväät. Kaupunki palkkasi kesäharjoittelijan käymään koko kaupungin läpi ja keräämään tietoa jokaisesta lyhtypylväästä Esrin Collector for ArcGIS -sovelluksella käyttäen Apple iPad -laitetta. Jokaisen pylvään kohdalla harjoittelija tallensi sen tarkan sijainnin hyödyntäen iPadin GPS-toimintoa, kuvasi pylvään ja sen perustukset sekä arvioi pylvään kunnon  asteikolla 1 - 5 (arvosanat 4 - 5 merkitsivät vakavaa vahinkoa). Kirjatut tiedot päivittyivät ArcGIS for Server -palveluun ja sieltä viraston sisäiselle web-kartalle.   

Hyödyt

Collector for ArcGIS -sovelluksen sekä ArcGIS for Server -palvelun konfigurointi lyhtypylväsinventointia varten onnistui alle kahdeksassa tunnissa. Muutaman datankeräysviikon jälkeen Karlstadissa oli ensimmäistä kertaa käytettävissä täydellinen tietovarasto kaupungin omistamista lyhtypylväistä. Nyt kaupungin tekninen toimi voi keskittää resurssit eniten korvaamista vaativiin pylväisiin sen sijaan, että odottaisi niiden vioittumista. Ennakoiva kunnossapito on säästänyt kaupungilta sekä tuhansia euroja korjauskuluissa että merkittävästi työaikaa. Myös ylläpitobudjetin suunnittelu ja sen perustelu päätöksentekijöille on ollut entistä helpompaa, kun se on perustunut oikeaan tietoon. 

Lyhtypylväsinventoinnin hyvät tulokset ovat saaneet kaupungin päättäjät suunnittelemaan myös muita omaisuusinventointeja (esim. pelastusrenkaat, roskikset ja suojatiet) Collector for ArcGIS -sovelluksella. Sekä Karlstadin kaupungin työntekijät että virkamiehet yhtä lailla pitävät tiedonkeruun nopeutta ja kerätyn tiedon rikkautta syinä laajentaa tiedonkeruuta.

"Collector for ArcGIS on erinomainen työkalu paikkatieton keräämiseen tai päivittämiseen missä tahansa", sanoo kehittäjä Johan Asplund Karlstadin kaupungilta. "Se antaa meille kyvykkyyden jakaa tietoa Karlstadin virkamiehille ja asukkaille välittömästi."

Lue englanninkielinen artikkeli