Toiminnallisuus


Edistyksellinen analytiikka

Tutki ja analysoi toimintaympäristöäsi hyödyntäen tieteellisiä analyysityökaluja. Tunnista datastasi malleja, laadi ennusteita ja löydä vastauksia kysymyksiin.

Näe datasi kartalla ja ymmärrät paremmin

Jo yksinkertaisesti viemällä datasi kartalle ja esittämällä sen visuaalisesti hahmotat datasi uudella tavalla - ja saat uutta ymmärrystä.

Selvitä maantieteelliset yhteydet

Vastausten löytäminen moniin kysymyksiin vaatii usein sijaintiin perustuvien riippuvuussuhteiden ymmärtämistä. Näitä ovat esimerkiksi läheisyys, vierekkäisyys, leikkaus, päällekkäisyys, näkyvyys ja saavutettavuus.

Löydä paikkoja ja reittejä

Hyödynnä paikkatietotyökaluja sopivimman paikan  valintaan (site-selection) kokemusperäisen datan avulla. Optimoi reitit hyödyntämällä tieverkostodataa huomioiden esimerkiksi paino-, nopeus, lasti- tai kääntymisrajoitukset.

Havaitse uusia malleja

Löydä datastasi hotspotteja, syrjässä olevia kohteita tai luonnollisia klustereita käyttämällä työkaluja, joilla voit havaita, mitata ja analysoida muutoksia malleissa ajan kuluessa.

Ennusta tulevaa

Paikkatietoanalyysit tarjoavat sinulle tehokkaita mallinnustekniikoita, joilla voit ennustaa tapahtumia sekä trendejä ja näin ymmärtää toimintaympäristöäsi paremmin.

Edistyksellinen visualisointi

Hyödynnä intuitiivisia, tehtävän mukaan aktivoituvia karttatyökaluja ja visualisoi datasi tyylikkäillä, interaktiivisia ja informatiivisilla kartoilla.

Luo tyylikkäitä karttoja

Käytä uusimman teknologian mukaisia työkaluja luodaksesi visuaalisesti näyttäviä karttoja, jotka tuovat oleelliset asiat esiin.

Toimialakohtaiset ratkaisumallit

Tuo datasi suoraan Esrin toimiala-asiantuntijoiden luomiin mukautettaviin ratkaisumalleihin.

Lukuisia aineistolähteitä

Hyödynnä web-palveluita, reaaliaikaisia syötteitä, yli 300 tiedostoformaattia sekä ArcGIS Open Data ja Living Atlas of the World -palveluja.

Valmiit pohjakartat

Käytettävissäsi on laaja valikoima Esrin tarjoamia pohjakarttoja, joista voit valita kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopivimman.

Yhdistä 2D- ja 3D-kartat

Anna datallesi uusi ulottuvuus 3D-toiminnallisuuden avulla. Luo karttoja, jotka yhdistävät 2D:n ja 3D:n parhaat puolet.

2D ja 3D

Maailma ei ole litteä, eikä karttojesikaan tarvitse olla. Tarkastele ja käsittele dataasi yhtäaikaisesti 2D- ja 3D-näkymissä, niin saat siitä paremman kokonaiskuvan.

Visualisoi 3D:nä

ArcGIS Pro -sovelluksella voit työskennellä useiden näkymien ja ulkoasujen kanssa yhtäaikaisesti sekä 2D- että 3D-ympäristössä.

Editoi 3D:nä

Luo 3D-kohteita tyhjästä, importoi 3D-malleja tai symboloi 2D-kohdetietoja 3D-näkymässä. Vaihda 2D- ja 3D-näkymien välillä luodessasi ja editoidessasi kohteita.

Analysoi 3D:nä

ArcGIS Pro tarjoaa erityisesti 3D-datan analysointiin tarkoitettuja työkaluja. Näitä ovat pinnanmuotoanalyysi, näkyvyysalue- ja näkyvyyslinja-analyysit sekä geometriset suhteet kolmiulotteisten kohteiden välillä.

Yhdistäminen ja jakaminen

Anna muidenkin tietää työsi tuloksista. Hyödynnä web-palvelujen suurta valikoimaa ja jaa karttasi webissä, mobiilisovelluksissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Jakaminen ArcGIS Online -palvelussa

ArcGIS Online tarjoaa sinulle yhteistyöalustan työsi jakamiseen. Voit jakaa karttoja, aineistoja sekä räätälöityjä työkaluja ja tehtäviä joko yksityisesti organisaatiosi sisällä tai julkisesti kaikille palvelun käyttäjille.

Standardeja noudattaen

Yhteensopivuuden varmistamiseksi ArcGIS Pro tukee paikkatietoalan stardardeja, kuten KML-, metadata- ja OGC-standardeja. Voit huoletta importoida niin kohdetietoa, taulukkomuotoista dataa, rasteri- ja 3D-aineistoa, web-palveluja kuin reaaliaikaista sensoridataa.

Jakaminen webbikarttoina

Julkaise karttoja organisaatiosi webbisivuilla. ArcGIS-alustalla luodut vuorovaikutteiset webbikartat kertovat tarinasi ja vastaavat kysymyksiin tarvitsematta selaimen lisäosia.

Jakaminen sovelluksina

ArcGIS Apps on valikoima helppokäyttöisiä sovelluksia niin kenttä- kuin toimistokäyttöön sekä paikkatiedon julkiseen jakamiseen. Sovelluksista löytyy myös kehitystyökalut omien sovellusten rakentamiseen.

Kuva-aineistojen käsittely

Hyödynnätkö drone-, satelliitti-, ilma-, video-, lidar- tai muita vastaavia kuvia? ArcGIS Pro tarjoaa tehokkaat työkalut niin pienten kuin suurtenkin kuva-aineistojen hallintaan ja analysointiin.

Analysoi kuva-aineistoa

ArcGIS Desktop tarjoaa tarvitsemasi työkalut eri lähteistä saatavien kuva-aineistojen tarkasteluun ja analysointiin. Voit irrottaa kohteita, suorittaa tieteellisiä sekä aikaan perustuvia analyysejä tutkiaksesi muutosta ja paljon muuta.

Hallinnoi kuva-aineistoa

Hallinnoi eri lähteistä kerättävää kuva-aineistoa käsittäen niin satelliitti- ja ilmakuvat kuin droneilla ja vastaavilla laitteilla kerättävät kuva-aineistot, full-motion -videot, korkokuvat, lidar-aineistot ynnä muuta.

Käsittele kuva-aineistoa

ArcGIS Desktop -ohjelmiston on-the-fly -prosessointi ehkäisee aineiston kahdentumista ja vähentää tallennettavan kuva-aineiston määrää. Käytä dynaamista mosaikointia päivittääksesi ja käsitelläksesi uutta aineistoa moderneilla työkaluilla, kuten orto-oikaisu, pan sharpening, renderöinti, kuvanparannus, filtteröinti ja kartta-algebran funktiot.

Datan hallinta

Varmista datan yhdenmukaisuus ja tarkkuus kattavalla valikoimalla työkaluja, joilla tallennat, editoit, arvioit ja hallitset kaikkea sijaintiin liittyvää dataa – myös reaaliaikaista ja big dataa.

Varastoi dataa

ArcGIS Pro mahdollistaa datan varastoinnin työnkulkuihisi sopivalla tavalla. Hyödynnä pilveä tai paikkatietokantaa (geodatabase) – Esrin työkalua paikkatiedon varastointiin ja hallintaan niin työasema-, palvelin- kuin mobiiliympäristössä.

Editoi dataa

ArcGIS Pro tarjoaa kaikki työkalut, joita tarvitset paikkatiedon käsittelyyn niin yhden kuin usean käyttäjän editointiympäristössä.

Evaluoi dataa

ArcGIS Pro sisältää kattavan kokoelman työkaluja spatiaalisten suhteiden, yhdistettävyyden ja määritteiden oikeellisuuden tarkistamiseksi.

Kokeile ArcGIS-ohjelmistoa - ilmaiseksi.

Klikkaa tästä

Kysymyksiä?

Pyydä yhteydenottoa
tällä lomakkeella

Yhteystietomme
löydät täältä