Asiakaspuheenvuoroja, koulutustuokioita ja keskustelevia sessioita

Esri-käyttäjäpäivien 2018 ensimmäisen päivän ohjelma on kaikille yhteinen. Plenary-päivänä kuulet mielenkiintoiset keynote- ja asiakaspuheenvuorot sekä tiiviin yhteenvedon Esrin teknologiakuulumisista, joka toimii johdantona seuraavan päivän koulutussessioille.  

Toisen päivän ohjelmassa on kolme ohjelmalinjaa, joista kaksi tarjoaa koulutustuokioita ja kolmas Special Interest Groups (SIG) & Workshops -tyyppisiä sessioita. Jälkimmäisistä Kuntien ja julkishallinnon SIG sekä Kestävän kehityksen workshop ovat avoimia kaikille osallistujille, kun taas ArcGIS Heavy User SIG on tarkoitettu vain muutamille erikseen sessioon kutsutuille erittäin teknisille pääkäyttäjille. Tutustu ohjelmaan


Mielenkiintoiset keynote-puheenvuorot

Vuoden 2018 Esri-käyttäjäpäivien teemana on Kohti kestävää kehitystä. Tapahtuman ajatuksia herättävistä keynote-puheenvuoroista vastaavat:

          David Gadsden
Director, Nonprofit Sector, Esri
Applied Geographer, Advisor, Analyst, and Advocate of Geography and Geographic Information Systems, who works to empower nonprofits, foundations and global development organizations with geography. Over the course of his 15 year career at Esri, David has helped a diverse community leverage the “Science of Where” to address complex challenges ranging from global health, disaster response, wildlife protection, green infrastructure, tribal governance, historic preservation and international development.

 
          Joni Kaitaranta
Data Coordinator, HELCOM - Baltic Marine Environment Protection Commission
Master in Aquatic Sciences, responsible for coordination of data and GIS related activities at HELCOM since 2010. "All environmental information is spatial by its nature and that is why geospatial data is in the core when communicating  environmental issues to policy makers and general public."
 
          Manuel Frias
Project Manager, HELCOM - Baltic Marine Environment Protection Commission
GIS and data visualization enthusiast, responsible for the Spatial Data Infrastructure in the Baltic LINes project. “I firmly believe in the power of maps and pictures to understand complex problems.”
 

Asiakaspuheenvuorot - käyttäjältä käyttäjälle

Näe ja kuule mielenkiintoiset asiakascaset suoraan ArcGIS-käyttäjien itsensä kertomana! Ensimmäisen päivän ohjelma tarjoaa useita asiakaspuheenvuoroja eri aihealueista ja eri toimialoilta. Puheenvuoron tapahtumassa antavat muun muassa CBRE, Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, Keravan kaupunki, Suomen metsäkeskus, Porin kaupunki sekä Suomen ympäristökeskus SYKE ja Varsinais-Suomen liitto. Tarkemmat tiedot ohjelmassa.

Koulutustuokiot sekä Special Interest Groups & Workshops

Kuule ajankohtaista tietoa Esrin ArcGIS-tuotteista, opi uusia tapoja hyödyntää ArcGIS-sovelluksia ja -työkaluja sekä syvennä tietämystäsi ArcGIS-alustan mahdollisuuksista! Koulutustuokiot on jaettu kahteen aihepiiriin: Ammattilaisen paikkatiedot ja työasema sekä ArcGIS-paikkatietoalusta yhteiskäytössä. Lisäksi tarjolla on kolme keskustelevaa Special Interest Groups (SIG) & Workshops -tyyppistä sessiota. Tarkemmat tiedot ohjelmassa.


Ohjelmarunko

KESKIVIIKKO 31.1.2018

8:30 Ilmoittautuminen, aamukahvi & Networking
9:30 Käyttäjäpäivien avaus ja vuoden 2018 GIS-palkinnon luovutus. Janne Honkonen, CEO, Esri Finland
9:45 Keynote: Empowering Organizations with Geography. David Gadsden, Director, Nonprofit Sector, Esri
10:30 Keynote: Helping Protect the Baltic Marine Environment - HELCOM Map and Data service. Joni Kaitaranta ja Manuel Frias, HELCOM - Baltic Marine Environment Protection Commission
11:00 Kahvi & Networking
11:15 ArcGIS-teknologia ja Esri Finlandin kokonaispalvelutarjonta tänään - highlights. Ilkka Suojanen, CTO, Esri Finland
12:00 Lounas & Networking
13:00 Paikkatieto ja kiinteistömarkkinat – kilpailu kiristyy, analyysit korostuu. Olli-Pekka Mustonen, CBRE
13:30 Pohjola Rakennus paikkatiedon hyödyntäjänä. Jussi Lehtinen, Pohjola Rakennus Oy Uusimaa
14:00 HAME - Yhteistyöllä yhteinen tietokantapohja ja työkalu maakuntakaavojen laadintaan. Lena Hallin-Pihlatie, SYKE ja Laura Lähteenmäki, Varsinais-Suomen liitto
14:30 Kahvi & Networking
15:00 ArcGIS Online hankkeiden työtilana ja StoryMap hankkeiden viestinnässä koko elinkaaren ajan. Marko Keisala, Suomen metsäkeskus
15:30 Drone2Mapin käyttö ja sen ympärillä oleva työnkulku. Ossi Örn ja Olli Kunnas, Keravan kaupunki
16:00 Innovatiiviset paikkatietosovellukset kuntien toiminnan  tehostamisessa. Timo Widbom, Mikko Viitala ja Osmo Leppäniemi, Porin kaupunki
16:30 Yhteistyöllä kohti kestävää kehitystä. Esri Finland ja kumppanit
17:00 - 22:00 Cocktails, Dinner Buffet & Networking


TORSTAI 1.2.2018

8:30 Ilmoittautuminen, aamukahvi & Networking
9:00 - 14:00 Koulutustuokiot sekä Special Interest Groups (SIG) & Workshops (alla)
14:10 Tips & Tricks. Jussi Lehtonen, Esri Finland
14:45 Käyttäjäpäivien yhteenveto ja päätössanat. Janne Honkonen, CEO, Esri Finland
15:00 Päätöskahvit & Networking

Koulutustuokiot: Ammattilaisen paikkatiedot ja työasema

9:00 Kaiken maailman aineistot haltuun työasemaohjelmistolla. Avoimen datan ja muiden aineistopalveluiden hyödyntäminen ArcGIS Prolla. Reeta Ojala, Esri Finland
9:30 Paikkatietoaineistojen tuottaminen ja hallittu käyttö organisaatiossa. Miten ArcGIS Pro, Portal for ArcGIS ja ArcGIS Online mahdollistavat tehokkaan työskentelyn paikkatietoaineistolla? Reeta Ojala, Esri Finland
10:00 Usein kysytyt kysymykset työasemakäytössä. Mitä eroa on My Esrillä ja ArcGIS Onlinella, keinoja ongelmallisten aineistojen käsittelyyn ja ArcGIS Onlinen hyödyntäminen ArcGIS Prossa. Heikki Niemisara, Esri Finland
10:30 Kahvi & Networking
11:00 3D-kaupunkimallin tuottaminen ja jakaminen muiden käyttöön. ArcGIS Pro 2.1:llä 3D-kaupunkimallin luominen ja julkaisu on entistäkin saumattomampaa. Hyvin tehty suunnittelu- ja taustatyö rakentaa semanttisesta kaupunkimallista toiminnallisen ja ylläpidettävän tietoalustan. Aki Kaapro, Esri Finland
11:30 3D-kaupunkimallin tietojen täydentäminen erilaisista aineistolähteistä. Collectorilla kerätyt kenttätiedot, ilmakuvauksista saadut pistepilviaineistot, arkkitehtitoimiston BIM-mallit... Aineistojen soveltuminen ja tuominen kaupunkimalliin ArcGIS Prossa, Data Interoperability osin apuna. Aki Kaapro, Esri Finland
12:00 Lounas & Networking 
13:00 Pistepilvien käsittely ja käyttö työasemalla. Lidar-aineistojen hallinta, esittäminen ja jakaminen ArcGIS Prolla. Heikki Niemisara, Esri Finland
13:30 - 14:00 Tarkat tiedot maastosta toimistolle suoraan hyötykäyttöön. ArcGIS Pro ja Collector for ArcGIS -yhteiskäyttö maastotiedon keruussa: projektien luominen, tietojen kerääminen ja niiden käsittely. Lasse Ukkonen, Esri Finland

Koulutustuokiot: ArcGIS-paikkatietoalusta yhteiskäytössä

9:00 Analytiikkaa helpolla selainsovelluksella useista eri tietolähteistä. Paikkatieto kiinteäksi osaksi liiketoiminta-analytiikkaa Insights for ArcGISin avulla. Suvi Valkama, Esri Finland
9:30 Miten rakennan selaimessa toimivan Dashboard-näkymän toiminnan seurantaan? Dashboard-sovelluksen luominen ArcGIS Onlinen Web App Builderin avulla. Tiia Palvimo, Esri Finland
10:00 Laajat 3D-aineistot selaimessa helpommin käyttöön. Miten 3D-aineistoja (laserkeilaus, kaupunkimallit) voidaan hyödyntää selaimella? Ilkka Suojanen, Esri Finland
10:30 Kahvi & Networking
11:00 Näin rakennat helpon selaimessa ja mobiilissa toimivan paikkatietokyselyn. Käytetäänkö teillä kentällä paperilomakkeita? Survey123 for ArcGIS tarjoaa paremman tavan kerätä tietoa. Käydään läpi kaksi tapaa luoda Survey123 -kysely. Lasse Ukkonen, Esri Finland
11:30 Toiminta kentällä ja konttorilla yhteisen tilannetiedon pohjalta. Workforce for ArcGIS on helppo tapa lisätä yhteistyötä ja tehostaa kentällä tapahtuvia tehtäviä. Luodaan Workforce-projekti ja jaetaan tehtävät toteutettavaksi. Lasse Ukkonen, Esri Finland
12:00 Lounas & Networking 
13:00 Tiedon yhteinen käyttö useiden organisaatioiden kesken. Miten ArcGIS Onlinea ja ArcGIS Enterprisea voidaan käyttää yhdessä tiedon jakamisessa eri sidosryhmille. Vesa Raulos, Esri Finland
13:30 - 14:00 Satelliittikuvatietojen hyödyntäminen ja analytiikka selaimella. Miten monikanavaisia satelliittikuvia voidaan helposti käyttää ja analysoida selaimella? Ilkka Suojanen, Esri Finland

Special Interest Groups (SIG) & Workshops

9:00 Kuntien ja julkishallinnon SIG (1,5 h)
Kuntien ja julkishallinnon edustajille suunnattu Special Interest Group, jossa kuullaan puheenvuorot:
- Valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä. Paula Ahonen-Rainio, Maanmittauslaitos
- Digikaupunki-ratkaisu kunnan maankäytön kokonaisvaltaiseen hallintaan sekä kuulumisia Vantaan kaupungin MATTI-hankkeesta. Marko Saastamoinen, Esri Finland
Lisäksi avointa keskustelua yllä mainituista sekä muista ajankohtaisista aiheista. 

10:30 Kahvi & Networking


11:00 ArcGIS Heavy User SIG (1 h); vain erillisen kutsun saaneille
Vain kovimmille teknisille ArcGIS-pääkäyttäjille suunnattu syvälle teknologiaan pureutuva sessio, jossa Esri Finlandin teknologia-asiantuntijat vastaavat etukäteen toimitettuihin kysymyksiin. Sessioon voivat osallistua erillisen kutsun saaneet ja osallistumisensa vahvistaneet tekniset pääkäyttäjät, jotka ovat toimittaneet kysymykset etukäteen asiantuntijoiden
valmisteltaviksi.

12:00 Lounas & Networking 

13:00 - 14:00 Kestävän kehityksen workshop (1 h)
Paikkatietoalusta tarjoaa työkalut kestävän kehityksen vauhdittamiseen ja edistymisen mittaamiseen kaikilla kolmella kestävän kehityksen osa-alueella: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Aihetta käsitellään nyt uudesta näkökulmasta, joten workshop sopii myös edellisen vuoden vastaavaan osallistuneille.
Tule mukaan työpajaan saamaan ideoita oman organisaatiosi kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden edistämiseen!

Avaa ohjelma pdf-muodossa 

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt

Voit tiedustella jäljellä olevia paikkoja tästä →