Käyttäjältä käyttäjälle,  koulutustuokioita ja workshopeja!

Esri-käyttäjäpäivien 2017 ohjelmaa on muutettu aikaisemmista vuosista siten, että ensimmäisen päivän ohjelma on kaikille yhteinen. Plenary-päivänä kuulet mielenkiintoiset keynote-puheenvuorot sekä useita muita esityksiä asiakkailtamme Käyttäjältä käyttäjälle -teeman mukaisesti.  

Toisen päivän ohjelmassa on kaksi eri ryhmää koulutustuokioille sekä uutuutena workshopit, joihin mahtuu rajallinen määrä osallistujia ja siksi niihin tulee ilmoittautua erikseen käyttäjäpäiville ilmoittautumisen yhteydessä. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan workshopiin, joiden paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tutustu ohjelmaan pdf-muodossa tai ohjelmalinjoittain alempana tällä sivulla.

Mielenkiintoiset keynote-puheenvuorot

     Henry Westlin     Henry Westlin
Kaupungininsinööri, Vantaan kaupunki. Koulutukseltaan yhdyskuntatekniikan diplomi-insinööri ja johtaa Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kuntatekniikan keskusta. Westlin on MATTI-hankkeen tuoteomistaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja.
 
     Sami Rapo     Sami Rapo
Paikkatietokoordinaattori, Vantaan kaupunki. Koulutukseltaan maanmittaustekniikan diplomi-insinööri ja työskentelee Tietohallinnossa tehtäväkenttänään paikkatiedon yhteiskäytön ja paikkatietoteknologian innovatiivisen hyödyntämisen edistäminen kaupunkitasoisesti. Rapo on MATTI-hankkeen tekninen tuoteomistaja. 
 
     Johan Ekenstedt     Johan Ekenstedt
Business Developer, Sveaskog (SE). M.Sc in Mathematics and Biology. Works mainly with ways to increase efficiency of the planning of different actions in the forestry. Better maps, mobility and work procedures is the most important way to achieve that goal. Want to be a Map Hero. 
 

   Niina Ahtonen     Niina Ahtonen
Digitaaliset tuotteet ja palvelut -tulosyksikön päällikkö, Geologian tutkimuskeskus. Koulutukseltaan FM geologiasta sekä FM tietojenkäsittelytieteestä ja vastuullaan geologiseen aineistoon pohjautuvat tietotuotteet ja verkkopalvelut.
 
     Jukka Kuusinen     Jukka Kuusinen
Chief Operating Officer, Tieto. Almost 20 years in various professional fields of expertise in the telecom industry and then further in the embedded solutions and industrial internet. Joined 1997 Nokia Mobile Phones straight from University of Oulu, Electrical Engineering department. Technical, marketing and business management background, in 2001 appointed as General Manager for Machine-to-Machine (M2M) business in Nokia. Global Head of Technology management in the operator channel sales and then in the end of of 2008 joined Sesca Embedded Solutions as managing director. Entrepreneur activity in fleet management and telematics, co-founder of Teltonika International Oy. Rejoined Nokia in the end of 2010 as Head of Authority Compliance. Since September 2014 as Head of Sales and Chief Operating Officer of Tieto Corporation Industrial Internet team.
 


Käyttäjältä käyttäjälle

Näe ja kuule mielenkiintoiset asiakascaset suoraan ArcGIS-käyttäjien itsensä kertomana! Ensimmäisen päivän ohjelma tarjoaa useita asiakaspuheenvuoroja eri aihealueista ja eri toimialoilta. Puheenvuoron tapahtumassa antavat muun muassa Finavia, Fingrid, If ja Suomen ympäristökeskus. Lisäksi kuulet asiakaskokemuksia Esrin kansainvälisestä käyttäjäkonferenssista. Tarkemmat tiedot ohjelmassa.


Koulutustuokiot ja workshopit

Kuule tärkeää tietoa uudesta ArcGIS 10.5 -versiosta, opi uusia tapoja hyödyntää ArcGIS-sovelluksia ja -työkaluja sekä syvennä tietämystäsi ArcGIS-alustan mahdollisuuksista! Koulutustuokiot on jaettu kahteen aihepiiriin: Ammattilaisen paikkatiedot ja työasema sekä ArcGIS-paikkatietoalusta yhteiskäytössä. Lisäksi tarjolla on kolme eriaiheista workshopia. Tarkemmat tiedot ohjelmassa.


Ohjelmarunko

Keskiviikko 1.2.2017

8:30 Ilmoittautuminen, aamukahvi & Networking
9:30 Käyttäjäpäivien avaus ja vuoden 2017 GIS-palkinnon luovutus. Janne Honkonen, CEO, Esri Finland
9:45 Keynote: Vantaan kaupungin MATTI-hanke. Henry Westlin, kaupungininsinööri, Vantaan kaupunki ja Sami Rapo, paikkatietokoordinaattori, Vantaan kaupunki
10:30 Keynote: How to become a Map Hero in the Swedish forest - Mobile applications in action. Johan Ekenstedt, Business Developer, Sveaskog
11:00 Kahvi & Networking
11:20 Keynote: Paikkatietoportaali organisaation sisäisessä käytössä. Niina Ahtonen, Digitaaliset tuotteet ja palvelut -tulosyksikön päällikkö, Geologian tutkimuskeskus
12:00 Lounas & Networking
Käyttäjältä käyttäjälle
13:00 Matkustajaopastus ja digitaalinen kartta Finavian digitaalisissa kanavissa. Eero Knuutila, Finavia Oyj
13:30 Case: Aja hiljaa -kampanja. Ainomaija Pippuri, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
13:45 Käyttäjäkokemuksia Esri UC:stä (Esri User Conference, San Diego). Asiakkaat kertovat
14:00 Paikkatieto omaisuuden hallinnassa – ELVIS alive. Pasi Turunen, Fingrid Oyj
14:30 Kahvi & Networking
15:00 Karttapalvelut päätöksenteon tukena. Suvi Hatunen, Suomen ympäristökeskus
15:30 WebGIS - tiedonvälityksen pikatie. Hanna-Mari Miettinen, Liikennevirasto
16:00 Keynote: IoT – Paikkatiedolla on myös paikka IoT:ssa. Jukka Kuusinen, COO, Tieto
16:30 Uutisia ja uusinta uutta ArcGIS-maailmassa. Esri Finland
17:00 - 22:00 Cocktails, Dinner Buffet & Networking

Torstai 2.2.2017

8:30 Ilmoittautuminen, aamukahvi & Networking
9:00 - 14:00 Koulutustuokiot ja workshopit (alla)
14:00 Kahvi & Networking
14:30 Tips & Tricks
15:00 Käyttäjäpäivien yhteenveto ja päätössanat. Janne Honkonen, CEO, Esri Finland
15:15 Tapahtuma päättyy

Koulutustuokiot: Ammattilaisen paikkatiedot ja työasema
9:00 Karttojen tekeminen ja aineistojen hallinta tämän ja huomispäivän työasemaohjelmistolla
9:30 Tiedon tuottaminen ja hallinta: paikkatietokannat ja rasteriaineistot
10:00 Työasemalla tuotetun tiedon jakaminen organisaatiossa laajempaa käyttöä varten
10:30 Kahvi & Networking
11:00 Kolmas ulottuvuus työasemassa: 3D-aineiston tuottaminen ja käyttäminen. Miten ArcGIS Pro, CityEngine ja ArcGIS Earth toimivat 3D-aineiston kanssa?
11:30 3D-aineistot maastosta lennokilla. Näin tuotat nopeasti 3D-mallin ja kuvamateriaalin maastosta
12:00 Lounas & Networking
13:00 Paikkatietojen käyttäminen maastossa. Palvelujen luominen Collector for ArcGIS -tiedonkeruusovellusta varten sekä sovelluksen käyttö.
13:30 Paikkatieto- ja Big data -analyysit tämän ja huomispäivän työasemassa. 

Koulutustuokiot: ArcGIS-paikkatietoalusta yhteiskäytössä
9:00 Rajapintapalvelut ja valmiit sisällöt. Näin luot ja käytät rajapintapalveluita sekä saatavilla olevaa valmista sisältöä selainsovelluksessa
9:30 Paikkatietoanalyysit selaimella. Näin teet paikkatietoanalytiikkaa selainsovelluksella
10:00 Selainsovellukset itsepalveluna. Miten teen selainsovelluksia helposti ja jaan ne  käytettäväksi myös muille?
10:30 Kahvi & Networking
11:00 Paikkatiedot älypuhelimessa: Työnohjaus, navigaatio ja tiedonkeruu maastossa
11:30 Big data -analytiikkaa paikkatieto-alustalla. Miten toimii Big dataan liittyvä paikkatietoanalytiikka?
12:00 Lounas & Networking
13:00 Analytiikan käyttökokemus uudelle tasolle. Käytettävissä olevan aineiston analysointi uudella ja aiempaa helpommalla tavalla
13:30 Paikkatietoalusta yhteistyön apuna. Miten paikkatietoalusta auttaa yhteistyön tekemisessä organisaatioiden sisällä ja niiden välillä?

Workshopit: (ilmoittautuneille)
9:00 Workshop: 3D ja kunnat – aluesuunnittelu, 3D:n mahdollisuudet. Työpajassa tarkastellaan uusia käytäntöjä aluesuunnitteluun kolmiulotteisessa malliympäristössä. Miten perinteisestä tai nykyisestä aluesuunnittelusta siirrytään hyödyntämään uusia työtapoja, joissa työskennellään 3D-kaupunkimallin kanssa? Millainen on kunnan aluesuunnittelun malli tulevaisuudessa? (1,5 h)
10:30 Kahvi & Networking
11:00 Workshop: Paikkatiedon merkitys yksilölle ja organisaatiolle. Miten minä ammattilaisena viestin siitä? Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ovat työmotivaation kannalta keskeisiä seikkoja. Paikkatietoammattilaisen osaaminen koostuu tiedoista, taidoista ja persoonallisista ominaisuuksista, jotka on hyvä tunnistaa. Paikkatiedon hyödyntäminen on monissa organisaatioissa kriittinen menestystekijä, joten paikkatietoammattilaisen rooliin kuuluu oman työn merkityksen kuvaaminen työnantajalle. Tule pohtimaan, miten se tapahtuu. (1 h)
12:00 Lounas & Networking
13:00 Workshop: Sustainability - paikkatieto kestävän kehityksen vauhdittajana. Paikkatietoalusta tarjoaa työkalut kestävän kehityksen vauhdittamiseen ja edistymisen mittaamiseen kaikilla kolmella kestävän kehityksen osa-alueella: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Tule mukaan työpajaan ja löydä parhaat työkalut oman organisaatiosi kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden edistämiseen.  (1 h)

Avaa ohjelma pdf-muodossa 

Tätä tapahtumaa et halua jättää väliin!

Ilmoittaudu Esri-käyttäjäpäiville 2017 tästä →