Uutiset: Arkisto

30.04.2010 - 30.05.2010

INSPIRE-metatiedot Esrin tuotteilla

19.05.2010 07:16

INSPIRE tarkoittaa eurooppalaista paikkatietoinfrastruktuuria. INSPIRE-direktiivi velvoittaa tiettyjä viranomaisia kuvailemaan direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistonsa ja asettamaan ne tietoverkon kautta saataville.

Takaisin