Vesihuolto

Parempaa verkosto-omaisuuden hallintaa ja asiakaspalvelua

Vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyy paljon haasteita. Vesi- ja viemäriverkostoa on ylläpidettävä kustannustehokkaasti ja samaan aikaan hallittava saneerausvelkaa ja suunniteltava verkoston uudistamista sekä mahdollisia laajennuksia. Häiriötilanteissa on pystyttävä toimimaan nopeasti ohjaten oikeita toimenpiteitä sekä huolehdittava tiedotuksesta asiakkaiden ja muiden sidosryhmien suuntaan. Yhtenäinen paikkatietoalusta toimii koko vesihuolto-organisaation yhteistyöalustana, jota voidaan hyödyntää kaikissa vesihuolto-organisaation toiminnoissa. Ratkaisumme avulla vastaat vesihuollon haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi

Kunnan koko vesi- ja viemäriverkosto voidaan dokumentoida ja ylläpitää digitaalisesti älykkäässä karttapohjaisessa verkkotietojärjestelmässä. Laadukkaasti dokumentoidun verkoston käyttö ja ylläpito on helppoa ja luotettavaa, kun järjestelmä itsessään jo huomioi kaikki tarvittavat säännöt ja määräykset. Edistykselliset paikkatietopohjaiset analyysit mahdollistavat verkostoon liittyvien ongelmien tunnistamisen jo ennalta sekä tuottavat ajantasaista ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi, jolloin voit tehdä oikeita päätöksiä oikeasta toimenpiteestä oikeaan aikaan. Paikkatietopohjaisen verkostoratkaisun avulla pystyt tekemään hyvin perusteltuja investointipäätöksiä sekä hallitsemaan saneerausvelkaa entistä paremmin

Tehokkuutta verkoston valvontaan ja kenttätyön ohjaukseen

Kaikissa verkostoissa tapahtuu ajoittain häiriöitä, joiden korjaustoimenpiteistä aiheutuu kustannuksia sekä käyttökatkoja. Paikkatietopohjaisen ratkaisun avulla on mahdollista ennakoida monet ongelmat jo ennen niiden syntymistä, jolloin häiriöiden määrää voidaan vähentää. Jos ja kun häiriö tapahtuu, saat järjestelmästä tarvitsemasi tiedot, kuten alueella aikaisemmin esiintyneet häiriöt sekä kyseisen putken tai viemärin ominaisuustiedot, jolloin tilanteen arviointi helpottuu ja kenttähenkilöstön työ nopeutuu. Karttapohjaisten tietojen mobiilikäyttö on olennainen osa ratkaisua ja tukee kenttätyötä monin tavoin - mahdollistaen reaaliaikaisen tiedon vaihtamisen osapuolten välillä paikasta, ajasta ja laitteesta riippumatta. Näin häiriön korjaustoimenpiteet voidaan optimoida ja minimoida häiriöistä aiheutuvat käyttökatkot, mikä vähentää kustannuksia sekä asiakkaille aiheutuvaa haittaa.

Parempaa yhteistyötä sekä asiakaspalvelua

Paikkatietoalustalla toimiva verkkojärjestelmä mahdollistaa ajantasaisen tiedon hyödyntämisen kaikkialla vesihuolto-organisaatiossa. Samat tiedot verkostosta ovat reaaliaikaisesti käytettävissä niin toimistolla kuin kentällä, ja tietoa voidaan helposti jakaa myös muille sidosryhmille ja yhteistyötahoille. Viestintä asiakkaiden suuntaan tehostuu, kun voit julkaista karttamuotoista tietoa esimerkiksi vedenjakelun häiriöistä tai korjaustilanteesta laitoksen tai kunnan verkkosivuilla sekä tarvittaessa helposti kohdistaa tiedotejakelun häiriön piirissä oleville asiakkaille. Asiakaspalvelu pystyy lisäksi rekisteröimään vikailmoituksia ja kohdistamaan niitä häiriöön entistä tehokkaammin sekä vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin paremmin, kun kaikki ajantasainen tieto on helposti saatavilla ja visuaalisesti nähtävissä kartalla. 

Oikeaa tietoa, oikeaan aikaan ja oikealle henkilölle

Hallitse verkko-omaisuutta

Optimoi investoinnit ja kunnossapitotoimenpiteet.

Tehosta prosesseja

Tehosta yhteistyötä, säästä kustannuksia ja paranna palvelutasoa.

Paranna asiakaskokemusta

Ylläpidä toimitusvarmuutta, selkeytä viestintää ja paranna asiakaspalvelua.

Niin suurille kuin pienille vesihuoltolaitoksille 

Paikkatietopohjainen GEOSECMA for ArcGIS -verkostoratkaisumme on skaalautuva, ja se soveltuu kaikenkokoisille vesi- ja viemärilaitoksille. Ratkaisu tukee kaikkia laitoksen tehtäviä ja rooleja dokumentoinnista päätöksentekoon sekä käyttö- ja ylläpitotehtävistä asiakaspalveluun, ja sitä voidaan käyttää niin työasema-, selain- kuin mobiiliympäristössä. GEOSECMA-ratkaisua on kehitetty Ruotsissa yli 30 vuoden ajan erityisesti kuntien tarpeisiin, ja se pohjautuu Esrin maailman johtavaan paikkatietoteknologiaan. 

Autamme mielellämme sinua ylläpitämään korkeaa asiakastyytyväisyyttä palvelevaa toimitusvarmuutta, tehostamaan saneerausvelan hallintaa sekä parantamaan asiakaskokemusta paikkatietopohjaisen verkostoratkaisun avulla.  Jätä yhteydenottopyyntö

Referenssejä

Jönköpingin vesihuolto-osasto tehostaa toimintaansa GEOSECMA-ratkaisun avulla

Jönköpingin kaupungin vesihuolto-osasto vähensi merkittävästi verkkotiedon käsittelyyn ja ylläpitoon kuluvaa aikaa sekä sujuvoitti kenttätyöskentelyä GEOSECMA Vesi & Viemäri -ratkaisun avulla.
Lue lisää (engl.)

VIVAB: Vesihuoltoa yhteistyönä yli kuntarajojen

Ruotsalaiset Falkenbergin ja Varbergin kunnat yhdistivät voimansa ja perustivat uuden yhtiön vastaamaan molempien kuntien vesihuollosta. GEOSECMA Vesi & Viemäri -ratkaisu vastaa hyvin uuden yhtiön tarpeisiin.
Lue lisää (engl.)


Esittelyvideo: GEOSECMA Vesi & Viemäri -ratkaisu vesihuoltolaitoksille