Valmistava teollisuus


Paikkatieto tuo kilpailuetua globaaliin liiketoimintaan

Menestyminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää tehokasta päätöksentekoa. Tätä varten tarvitaan täsmällistä ja ajantasaista tietoa omista resursseista, asiakkaista, markkinatrendeistä, toimitusketjuista ja monista muista globaaliin liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Kaikkeen tähän tietoon liittyy olennaisesti sijainti – olivatpa kyseessä asennetut laitteet, tehdaskiinteistöt, alihankkijat, huoltoverkosto tai mikä tahansa osa liiketoimintaa. Tehokkaan ja helppokäyttöisen paikkatietoalustan avulla voit analysoida, suunnitella ja seurata liiketoimintaasi visuaalisesti kartalla ja ymmärtää siihen vaikuttavia tekijöitä entistä paremmin. Hyödyntämällä paikkatietoa kasvatat myyntiä, vähennät riskejä ja parannat organisaatiosi päätöksentekoa.

"Varastojen täytyy sijaita oikeissa paikoissa. Tarvitsemme todella Esrin teknologiaa voidaksemme visualisoida ja ymmärtää varastojalanjälkemme."

Warner de Gooijer, Territory Support Manager, Cisco Systems

Ideoita paikkatiedon hyödyntämiseen:

Ota yhteyttä:

Esimerkkejä:

Ota yhteyttä:

Paikkatieto paljastaa liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä

Sään vaikutus kolmen hyvin erityyppisen tuotteen myyntiin paljastui säähistoriatiedon, myyntitilastojen ja paikkatietoanalyysien avulla.
Lue lisää

Cisco tehosti palveluverkostoaan

Cisco optimoi palveluverkostonsa kattavuuden sijoittamalla palvelupisteensä ja asiakkaansa kartalle.
Lue lisää

HERE luottaa yhteen paikkatietoalustaan

Neljä viidestä ajoneuvonavigaattorista käyttää HERE Map -aineistoa, joka tuotetaan Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan avulla. Lue lisää

Interstate Batteries tehostaa jakeluaan

Interstate Batteries vähentää kustannuksia ja parantaa asiakaspalvelua tarjoamalla jakelijoilleen reititystiedot ja -aineistot markkinointijärjestelmänsä kautta. Lue lisää

Miele tukee jälleenmyyntiverkostoaan paikkatiedon avulla

Analysoimalla markkinaan liittyvää dataa ja vertaamalla jakeluverkoston sijaintia potentiaalisten asiakkaiden sijaintiin Miele pysty varmistamaan eri tuotteidensa riittävän saatavuuden sekä oikein kohdennetun markkinoinnin.
PDF

Videoita: