Toimivampaa korvauskäsittelyä ja parempaa asiakaskokemusta

Korvauskulut ovat vahinkovakuutusyhtiöiden suurin menoerä ja korvauskäsittely asiakassuhteen kannalta kriittinen asiakkaan mielikuvaan vaikuttava tekijä. Toimiva ja ammattimainen korvauskäsittely lisää asiakkaan arjen turvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Korvausprosessin sujuvoittamiseen liittyvillä innovaatioilla on myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Automatisoimalla korvauskäsittelyä pyritään nopeuttamaan vahingonkäsittelyä ja pienentämään manuaalisesta käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Kohti automatisoituja prosesseja

Paikkatiedon avulla voidaan manuaalikäsittelyä vaativien tapausten määrää pienentää entisestään. Hyödyntämällä sijaintianalytiikkaa vakuutusyhtiö saa paremman näkyvyyden siihen, missä riskit voivat realisoitua ja millaisia vaikutuksia näillä olisi vakuutusyhtiön asiakkaisiin, ja voi varautua näihin jo ennalta. Paikkatiedon avulla onnettomuusaineistosta voidaan löytää syy-yhteyksiä ja muuta tärkeää tietoa, joka muuten jäisi havaitsematta. Vahingon tapahduttua sen laajuuden ja korvausten laskeminen helpottuu, mikä nopeuttaa korvauskäsittelyä ja parantaa asiakaspalvelua. Esimerkiksi myrskyn tai tulvan sattuessa voidaan nopeasti paikantaa vahinkoalueella sijaitsevat asiakkaat ja ryhtyä toimenpiteisiin asiakkaiden auttamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Tietoa asiakkaiden sijainnista voidaan hyödyntää myös asiakkaan ohjeistamiseen vahinkotapahtuman sattuessa – esimerkiksi kääntymään lähimmän palvelutarjoajan puoleen. Näin toimimalla parannetaan asiakaskokemusta ja voidaan jopa ylittää asiakkaan palveluodotukset, mikä lisää asiakkaan sitoutumista yhtiöön.


Paikkatiedon hyödyt korvauskäsittelyyn pähkinänkuoressa:

  • Nopeuta korvausprosessia: Paikkatieto auttaa ennakoimaan ja havaitsemaan tapahtumia niiden varhaisessa vaiheessa, jolloin vahinkoon voidaan reagoida nopeasti.
  • Havaitse petosyritykset: Paikkatieto auttaa myös tunnistamaan vilpilliset korvaushakemukset etenkin suurten vahinkotapausten yhteydessä.
  • Paranna asiakaskokemusta: Sijaintitieto mahdollistaa alueellisen vahingon korvauskäsittelyn automatisoinnin ja palveluodotusten ylittämisen.