Tunnista riskisi ja tunne asiakkaasi

Vakuutustoimialalla digitalisaatio muuttaa toimialan kilpailukenttää. Kilpailussa pärjääminen edellyttää vakuutusyhtiöiltä paitsi hyvää riskienhallintaa, myös kykyä kehittää omia palvelujaan sekä asiointikanavia vastaamaan yritysten ja ihmisten tuleviin tarpeisiin. Korvauskulujen pienentämiseen tähtäävä kehitystyö ja sen synnyttämien innovaatioiden vuosittaiset vaikutukset ovat helposti sadoistatuhansista euroista miljooniin. Paikkatieto ja sen hyödyntäminen tuovat vakuutusliiketoiminnan kehittämiseen aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Uusista palveluista syntyvä maksutulo sekä uusista asiointikanavista ja pienemmistä korvauskuluista syntyneet säästöt hyödyttävät vakuutusyhtiöiden ohella myös niiden asiakkaita.

Pienemmät riskit ja parempi asiakaskokemus

Hallitse riskejä

Tunnista sijaintiin liittyvät uhkatekijät, ennakoi vaikutukset ja hallitse riskikertymää.

Tehosta korvauskäsittelyä

Lyhennä vastausaikoja ja paranna asiakastyytyväisyyttä sekä kannattavuutta.

Kasvata liiketoimintaa

Kehitä uusia palveluja, kohdenna markkinointia ja automatisoi prosesseja.

Paikkatieto vakuutusliiketoiminnan ytimessä

Vakuutusalalla paikkatieto ja sen hyödyntäminen ovat liiketoiminnan ytimessä, sillä lähes kaikella ihmisten ja yritysten toiminnalla on sijaintiin liittyvä ulottuvuus. Paikkatieto auttaa vakuutusyhtiöitä hallitsemaan ja vähentämään riskejä, säästämään kustannuksia, optimoimaan pääomien allokointia, lisäämään myyntiä ja parantamaan kannattavuutta – sekä kehittämään uusia palveluja.

Paikkatietoa voidaan integroida saumattomasti vakuutusyhtiön liiketoiminnan ydinprosesseihin ja olemassa oleviin järjestelmiin. Voit helposti yhdistää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa yhteen sijainnin avulla ja edistyneen sijaintianalytiikan keinoin muodostaa siitä kokonaan uutta tietoa, jota olisi muilla keinoin vaikea saada selville.

Paikkatiedon hyötyjä vakuutusyhtiöille:

  • Riskiarviointi: Riskien arviointi ja hinnoittelu tarkentuu, kun voidaan ottaa huomioon sijaintiin liittyvät uhkatekijät.
  • Markkinoinnin kohdentaminen ja myynnin seuranta: Potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen ja markkinoinnin kohdentaminen oikean tarjonnan kera helpottuu. Myyntiä on myös helppo seurata kohteittain tai alueellisesti paikkatiedon avulla, jolloin saadaan tietoa myös markkinoinnin tuloksellisuudesta.
  • Nopea reagointikyky: Paikkatiedon avulla vahingon laajuus sekä korvausten piirissä olevat asiakkaat on nopea selvittää. Näin voidaan ryhtyä heti toimenpiteisiin asiakkaiden auttamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Kyky reagoida nopeasti on vakuutusyhtiöille selkeä kilpailuetu. 
  • Kustannussäästöt: Riskien ja korvausvaatimusten määrä vähenee, mikä näkyy suoraan kustannussäästöinä. Lisäksi muun muassa paikkatiedon avulla saavutettava jälleenvakuuttamisen optimointi sekä prosessien automatisointi säästävät kustannuksia.
  • Pääomien allokointi: Pääomien allokointi suurempaan määrään vähemmän riskialttiita kohteita helpottuu ja pääomia vapautuu tuottavaan käyttöön.
  • Kannattavuus: Kannattavuus paranee ja sen heilahtelu tasoittuu keskittämällä vakuutusten myyntiä vähemmän riskialttiille alueille ja hinnoittelemalla vakuutukset todellisten riskien mukaan. Lisäksi petosyritykset on helpompi havaita paikkatiedon avulla varsinkin suurten vahinkotapausten yhteydessä, mikä osaltaan parantaa kannattavuutta.
  • Luotettavuus: Asiakkaiden, omistajien, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien luottamus yhtiötä kohtaan kohenee läpinäkyvän riskienhallinnan ansiosta.
  • Liiketoiminnan kasvu:  Vakuutusten tekeminen ja korvauskäsittely nopeutuvat, jolloin on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa henkilöresursseja lisäämättä.

Mitä sinun yhtiösi haluaa saavuttaa? Mietitään yhdessä, miten paikkatieto voi siinä auttaa - ota yhteyttä!

Esimerkkejä