Paikkatietoratkaisut turvallisuuden alalle

Maantieteellisen tiedon hallinta ja ylläpito ovat tärkeä osa yleisen turvallisuuden ylläpitoa, riskien hallintaa sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja niiden seurausvaikutusten minimointia.

Onnettomuuspaikasta ja sen ympäristöstä tarvitaan yksityiskohtaista tietoa päätettäessä esimerkiksi toimintasuunnitelmasta avun ja pelastustoimien kohdentamiseksi. turvallisuus_toimiala.gif

Onnettomuudet ja kriisitilanteet vaativat nopeaa reagointikykyä

Tämä edellyttää tiedonhallintajärjestelmiä, jotka mahdollistavat nopean pääsyn tarvittavaan tietoon yli organisaatiorajojen sekä tiedon tehokkaan prosessoinnin. Näin saatavan informaation avulla avustus- ja pelastustoimien organisointi ja resurssien kohdentaminen sujuvat nopeammin ja tehokkaammin.

Paikkatiedot pelastustoiminnan apuna

Paikkatietoja hyväksikäyttäen pelastustyöntekijät voivat laatia onnettomuustilanteiden toimintasuunnitelman, analysoida tapaturmien ja onnettomuuksien vaikutuksia sekä ennustaa ja ennaltaehkäistä tulevia kriisitilanteita. Paikkatietojen avulla pelastusyksiköt voivat saada reaaliaikaista tilannetietoa onnettomuudesta sekä muiden pelastusyksiköiden sijainnista. Tämä mahdollistaa toimintastrategioiden suunnittelun jo ennen kohteeseen saapumista.

Onnettomuuksilla ja turvallisuusongelmilla ovat sidoksissa paikkaan (tulipalot, tulvat, levottomuudet, rikollisuus). Tapahtumien sijoittaminen kartalle ja tietojen tallentaminen paikkatietojärjestelmään mahdollistaa tilanteen paremman hallinnan ja ennaltaehkäisevän toiminnan tulevaisuudessa.

Paikkatietoanalyyseistä apua suunnittelussa

Paikkatietoanalyyseillä voidaan ratkaista hyvin monenlaisia ongelmia ja tuottaa tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Tutustu paikkatietoanalyysipalveluihimme! 

Lue lisää: mitä ovat paikkatieto ja GIS?

Aineistoja ja ajankohtaista:

Uutisia aiheesta