Tele- ja tietoliikenne

Optimaalisia verkkoinvestointeja, monipuolisia viestintäpalveluita ja tyytyväisiä asiakkaita paikkatietoalustan avulla

Tietoliikenneyhtiöiden toiminta yhteiskuntamme tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana sekä kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä edellyttää toimintaa tukevia ratkaisuja. 5G-, valokuitu- ja muiden verkkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja hallinnassa on kyettävä yhdistämään sekä käsittelemään tehokkaasti eri lähteistä saatavaa informaatiota. Sijaintitieto on avaimesi parempaan verkko-omaisuuden hallintaan sekä edistyksellisiin digitaalisiin palveluihin.

Mitä on sijaintitieto tele- ja tietoliikennealalla?

  • Tietoliikenneverkkojen ja verkotetun infrastruktuurin suunnittelu:  Hyödyntämällä sijaintipohjaista suunnittelutyökalua ja yhdistämällä sijaintitiedon avulla eri lähteistä peräisin olevat tiedot, voit asiakastarpeet huomioiden helpottaa ja tehostaa tukiasemien ja toistimien sijoitussuunnittelua sekä antennipaikkojen, kaapelireittien ja laiteluetteloiden määrittelyä. 
  • Televerkkojen rakentaminen ja huolto: Mastojen, pylväiden, toistinten, tukiasemien ja muiden verkkotöiden rakentamista voit tehostaa sijaintipohjaisella ratkaisulla, joka näyttää kohteet kartalla. Rakennus- ja korjaustyöt voidaan toteuttaa alueellisina kokonaisuuksina kustannustehokkaasti. Tiedonvälitystä työn suunnittelijan, suorittajan ja muiden mahdollisten osapuolten kesken voidaan parantaa yhteisellä paikkatietoalustalla, jolloin reaaliaikainen tieto ja tarvittava dokumentaatio on kaikkien saatavilla. 
  • Verkko-omaisuuden hallinta: Kiinnittämällä tarkan sijaintitiedon verkko-omaisuusrekisteriisi saat reaaliaikaisen tilannekuvan olemassa olevista resursseistasi ja käynnissä olevista kehitystoimista. Karttapohjaisesta visualisoinnista hahmotat omaisuutesi sijainnin ja voit tarkastella omaisuuteesi liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi ikää, huoltohistoriaa ja tarvittavia kehitystoimenpiteitä.
  • Saatavuus- ja kuuluvuustiedot: Tele- ja viranomaisverkon alueellista saatavuutta ja kuuluvuutta voidaan kuvata karttapohjaisilla visualisoinneilla. Asiakaspalvelua ja katveiden parannussuunnittelua auttaa ajankohtainen, ymmärrettävissä oleva ja informatiivinen tieto verkosta.
  • Myynti- ja palveluverkoston optimointi:  Sijaintiin liitetyt ominaisuustiedot auttavat profiloimaan alueita ja optimoimaan oman myynti- ja palveluverkoston. Tieto eri alueiden ostovoimasta, kilpailutilanteesta sekä kulkuyhteyksistä auttaa sinua löytämään toiminnallesi parhaat mahdolliset sijainnit. Alueellisten profiilierojen huomioiminen auttaa kohdentamaan toimenpiteitä ja viestintää entistä tarkemmin. Kohdentamalla toimenpiteitä pystyt parantamaan asiakastyytyväisyyttä, kasvattamaan myyntiä ja säästämään kustannuksissa. 

Sähköinen viestinnän palvelujen monipuolistuminen kasvattaa verkon taajuustarpeita. Verkkoon liitettävät laitteet, erilaiset puettavan teknologian laitteet, lisätyn todellisuuden (Augmented Reality) ja virtuaalitodellisuuden (VR) ratkaisut sekä viihdepalvelut kasvattavat nopeiden sekä luotettavien verkkojen kysyntää entisestään. Lue lisää televiestintään keskittyvistä ratkaisuistamme (engl.) 

Paikkatietoalustan hyödyt

Suunnittele

Suunnittele verkkoinvestoinnit maantieteellisesti tehokkaasti ja paranna kannattavuutta.

Hyödynnä

Hyödynnä verkko-omaisuudestasi saatava reaaliaikainen tilannekuva ja tehosta toimintaasi.

Jaa

Jaa reaaliaikaista tietoa sidosryhmien kesken ja paranna kilpailukykyäsi.

Demoja

Videoita: