Parempaa verkko-omaisuuden hallintaa paikkatietoalustalla

Tehokas omaisuudenhallinta edellyttää pääsyä oleellisiin tietoihin - missä ja millä laitteella tahansa. Yhdistämällä eri lähteistä peräisin olevat tiedot sijainnin perusteella saat reaaliaikaisen toiminnan tilannekuvan ja mahdollistat nopean päätöksenteon organisaatiossasi.

Näe omaisuutesi kartalla

  • Lisäämällä sijaintitiedon omaisuusrekisteriisi saat reaaliaikaisen tilannekuvan olemassa olevista resursseistasi ja käynnissä olevista kehitystoimista. Karttapohjaisesta visualisoinnista hahmotat omaisuutesi sijainnin ja voit tarkastella omaisuuteesi liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi ikää, huoltohistoriaa ja tarvittavia kehitystoimenpiteitä.
  • Analysoimalla omaisuuden sijainti- ja ominaisuustietoja selkeytät kehitys- ja investointikohteiden tunnistamista sekä kustannustehokkaimpien ratkaisujen löytämistä. Tehokkailla analyysi- ja suunnittelutyökaluilla luot pohjan paremmille investoinneille ja tuot varmuutta tietopohjaisten päätöksen tekemiseen. 
  • Verkon ja verkkoon liitettyjen laitteiden kunnonhallinnan ja keskeytyssuunnittelun voit toteuttaa kustannustehokkaasti huomioimalla kaikki alueelliset huoltotarpeet kerralla. Kunnossapitotöiden reaaliaikaisella koordinoinnilla ja tiedon jatkuvalla jakamisella työn suunnittelijan ja suorittajan välillä nopeutat toimintaa sekä vähennät virheitä ja turhaa työtä. Tehokkaalla huoltotyöskentelyllä minimoit käyttökatkosten vaikutukset myös asiakkaille.
  • Paikkatietoanalyysilla kartoitat mahdollisten käyttökatkosten riskialueita ja varaudut luonnonilmiöiden aiheuttamiin vahinkoihin. Esimerkiksi myrskyn aiheuttamien vahinkojen korjaamista nopeutat verkon tilannekartan avulla. Reaaliaikaisen tiedon pohjalta pystyt priorisoimaan korjattavat kohteet tehokkaasti ja jakamaan tiedon kentälle. Karttapohjainen tieto tukee kenttätyötä ja mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon vaihtamisen osapuolten välillä.

Autamme mielellämme sinua ylläpitämään korkeaa asiakastyytyväisyyttä palvelevaa toimitusvarmuutta sekä minimoimaan käyttökatkoksia sähkön tuottamisessa, sähkönsiirrossa ja sähkönjakelussa. Pyydä yhteydenottoa

Oikeaa tietoa, oikeaan aikaan ja oikealle henkilölle

Yhdistä

Löydä oleelliset tiedot ja muodosta ajantasainen kokonaiskuva organisaatiosi toiminnasta.

Analysoi

Löydä parhaat toimenpiteet kunnossapitoon ja verkon kehittämiseen.

Näe enemmän

Muodosta reaaliaikainen tilannekuva yhdistämällä sää- ja omaisuustietoa sekä tietoa henkilöstön sijainnista ja avoimista työmääräyksistä.

Referenssejä

Fingrid: Maailman parasta verkko-omaisuuden hallintaa

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa sekä huolehtii sähkönsiirron ulkomaanyhteyksistä. Fingrid on yksi maailman parhaista kantaverkkoyhtiöistä, kiitos toimivan omaisuudenhallintajärjestelmän. Fingrid hallitsee omaisuuttaan ja suunnittelee toimintojaan 25 vuotta eteenpäin ELVIS-järjestelmän avulla. Fingridin mittava kantaverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen keskittyvä tietojärjestelmän kokonaisuudistus valmistui vuonna 2016. Esri Finland mahdollistaa paikka- ja karttatietojen hyödyntämisen tässä kokonaisuudessa.
Lue lisää ELVIS-järjestelmästä

Helen: Tiedot helposti kaikille

Huippuluokan luotettavuus sähkönsiirrossa ja sähköverkon toiminta kaikissa olosuhteissa on tärkeää Helen Sähköverkko Oy:lle. Vanhan verkon korvaamista ja uuden verkon rakennustyötä tehdään lähes koko ajan ympäri Helsinkiä. Helen Sähköverkko jakaa ajantasaista tietoa sähköverkkotyömaista verkkosivuilleen linkitetyllä karttapalvelulla, joka on toteutettu Esrin ArcGIS Online -ympäristössä.

PKS Sähkönsiirto Oy: Kannattavampia investointeja

Sähköverkon luotettavuus on tärkeää PKS Sähkönsiirto Oy:lle. PKS Sähkönsiirto investoi IT-ratkaisuun, joka virtaviivaistaa sähköverkonsuunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon prosesseja. Uusi tietojärjestelmä tekee sähköverkkoon kohdistuvien töiden edistymisen seurannasta entistä helpompaa ja helpottaa tiedon jakamista keskeisten sidosryhmien kesken. Kokonaisuuteen kuuluu järjestelmä, jolla sähköverkkoon liittyvää karttatietoa käsitellä mobiilisti. Tämä nopeuttaa vikojen korjaamista ja verkon ylläpitotöitä. PKS Sähkönsiirron IT-uudistus on hyvä esimerkki siitä, kuinka partnereiden kanssa toteutettavat kokonaisuudet laajentavat Esri Finlandin tarjoamaa järjestelmä- ja ratkaisutarjontaa.

Demoja