Puolustus ja turvallisuus

Johda paikkatiedolla

Maantieteellisen tiedon hallinta ja ylläpito ovat tärkeä osa yleisen turvallisuuden ylläpitoa, riskien hallintaa sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja niiden seurausvaikutusten minimointia. Onnettomuudet ja kriisitilanteet vaativat nopeaa reagointikykyä ja tämä edellyttää tiedonhallintajärjestelmiä, jotka mahdollistavat nopean pääsyn tarvittavaan tietoon yli organisaatiorajojen sekä tiedon tehokkaan prosessoinnin. Näin saatavan informaation avulla toimien organisointi ja resurssien kohdentaminen sujuvat nopeammin ja tehokkaammin.