Kestävä metsätalous vaatii tehokasta suunnittelua

Metsänhoito ja -hallinta sekä metsien kunnon vaaliminen niiden arvon säilyttämiseksi ovat vaativia tehtäviä. Päätöksien ja suunnitelmien laatiminen on haastavaa erilaisten epävarmuustekijöiden vuoksi. Luonnon asettamien rajoituksien lisäksi on huomioitava taloudelliset ja lainsäädännölliset rajoitukset. Esrin paikkatietoalusta tarjoaa tehokkaat työkalut metsätiedon hallintaan ja analysointiin, metsäninventointiin, puunkuljetusten optimointiin sekä moniin muihin kestävän metsätalouden edellyttämiin tehtäviin.

"Paikkatieto on tieteellinen työkalu, joka auttaa luopumaan perusteettomista käsityksistä ja ymmärtämään tosiasioita paremmin. Kommunikointi kartan avulla parantaa metsänhallintaa oleellisesti."

Kent Connoughton, US Forest Service Regional Forester

Esimerkkejä

Ota yhteyttä:
Metsäteho, puutavaralogistiikka

Puutavaralogistiikkaan lisää kustannustehokkuutta

Paikkatiedon tehokkaampi hyödyntäminen auttaa lisäämään puuhuollon koko logistiikkaketjun tuottavuutta ja kustannustehokkuutta sekä parantamaan metsäteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä.
Lue lisää (PDF)

Suomen metsäkeskus, metsävaratietojärjestelmä

Automatisoinnilla lisätehoa metsävaratietojärjestelmään

Suomen metsäkeskus hallitsee maailman kenties suurinta metsävaratietokantaa ArcGIS-pohjaisen metsävaratietojärjestelmän avulla.
Lue lisää (PDF)

Reitinoptimoinnilla tehoa metsäninventointiin maastossa

Suomen metsäkeskus selvittää maastossa tehtävän metsäninventoinnin tehostamista ArcGIS-alustan avulla. Lue lisää (PDF)

Videoita:

Ota yhteyttä: