Tieteestä tekoihin

Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen ymmärtäminen ja mallintaminen on haastava työ, mutta asioihin konkreettinen vaikuttaminen vaatii vielä enemmän. Esrin ArcGIS-teknologian avulla molempiin on mahdollisuus. Luomme työvälineitä kaikkien niiden alojen käyttöön, jotka jollain tavalla ovat kytköksissä ympäristön hallintaan. Julkishallinto, yksityiset firmat, ja ympäristöjärjestöt ympäri maapallon sekä Suomessa käyttävät teknologiaamme pystyäkseen ratkaisemaan kaikkein vaativimpia kotiplaneettaamme kohdistuvia ongelmia.