Johdetaanko kuntaasi tiedolla vai tunteella?

Tiedolla johtaminen on kunnan johdon arkipäivää, ja sen menestyksellinen hoitaminen perustuu siihen, että johdolla on käytössään riittävä informaatio ja selkeä tilannekuva. Tieto ei aina ole yksiselitteistä, vaan se selkiintyy kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kautta. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen johtamisen, jossa johtamiseen liittyy myös tiedon jakaminen.

Riittävä informaatio ja tilannekuvan luominen edellyttävät tietoja kunnan omasta toiminnasta sekä kunnan toimintaympäristöstä ja sen muutoksista. Lisäksi tiedon luominen tulee toteuttaa saumattomasti yhdessä eri toimijoiden kesken, jotka kokoavat ja jalostavat tietoa päätöksentekoprosessia varten. Koko kunnan yhteisen paikkatietoalustan avulla organisaatiosi pystyy tuottamaan johdolle keskitetyn informaation ja tilannekuvan kuntasi toiminnasta, toimintaympäristöstä ja sen muutoksista.

Johtamisen tärkeys tulee monesti esille kuntaan kohdistuvien häiriötilanteiden aikana. Silloin on tärkeää, että johdolla on heti käytettävissään kaikki se tieto, mitä päätöksenteko tilanteen ratkaisemiseksi vaatii.