Esrin paikkatietoratkaisut kuntien kuljetuksiin ja logistiikkaan

Esrin paikkatietoteknologia auttaa suunnittelemaan ja hallitsemaan kokonaisvaltaisesti kuntien sekä muiden organisaatioiden kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyviä tehtäviä. Esri tarjoaa kaiken näihin tehtäviin tarvittavan toiminnallisuuden samalla alustalla.

Lue lisää Esrin kokonaisratkaisuista kuljetukseen ja logistiikkaan

ArcGIS for Transportation Analytics - Kattava ratkaisu kuntien kuljetusten suunnitteluun

Esrin ArcGIS for Transportation Analytics tarjoaa kattavan ratkaisun kuljetusten ja logistiikkatoimintojen suunnitteluun kunnissa. Sillä voi muun muassa hoitaa tehokkaasti henkilö- ja tavarakuljetusten reittien ja aikataulujen optimoinnin, joka tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä käsin tehtyihin suunnitelmiin nähden.

Reitinoptimointi tuo kunnille suuria säästöjä

Tietokonepohjainen reitinoptimointi mahdollistaa kunnille suuret säästöt. Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Suomen kunnat voisivat säästää vuosittain jopa 500 miljoonaa euroa reitinoptimoinnin avulla. Lue lisää aiheesta ja eri kuntien kokemuksista:

Reitinoptimointi avuksi: Kuntien kuljetuksissa voisi säästää 500 miljoonaa euroa

Jyväskylän sosiaali- ja terveystoimi: Reitinoptimointi toteutuu varmasti

Kuljetusten optimointi alkaa herättää kiinnostusta kunnissa

Kokemuksia maailmalta:

Hurjia säästöjä koulukuljetuksissa

Vammaiskuljetuksista tarkastustoimeen