Maksimoi paikkatiedon hyöty aineiston avulla

Sijainnilla yksinään ei ole juurikaan merkitystä, ellei siihen ole liitetty ominaisuustietoja. Asiat tapahtuvat jossakin ja niihin vaikuttavat niiden ympärillä olevat asiat - eli ominaisuustiedot. Ominaisuustietojen lähteenä voivat olla esimerkiksi organisaation oman toiminnan kautta syntyvät tiedot, erilaiset avoimet aineistot tai kaupallisista lähteistä hankittu data.

               
           
Kiinteistö- ja rakennusalan toiminnassa pääsy oikeaan ja ajantasaiseen tietoon auttaa tekemään parempia päätöksiä ja tehostaa toimintaa monin eri tavoin:

 • Tietoon perustuvat päätökset
 • Tehokas hankeseuranta
 • Sujuva tiedonjako
 • Edistynyt raportointi ja analysointi
 • Tehostunut operatiivinen toiminta
 • Ympäristövaikutusten minimointi
 • Tehokas omaisuudenhallinta
 • Uudet markkinamahdollisuudet

Validit ja ajantasaiset aineistot tarpeittesi mukaan

Aineistot hankitaan yhä useammin palveluna, koska tietolähteitä on valtava määrä ja validin tiedon löytäminen on haastavaa. Aineistopalvelun käyttö mahdollistaa täyden keskittymisen liiketoimintahaasteiden ratkaisemiseen, kun validit ja ajantasaiset tiedot ovat aina käytettävissä. 

Aineistoja voidaan hyödyntää kiinteistön koko elinkaaren aikana. Kun tieto on kerran luotu, sitä ei tarvitse luoda enää uudelleen, vaan tietoa jalostetaan tarpeen mukaan elinkaaren eri vaiheissa. Näin ollen tietoa voidaan hyödyntää erilaisiin tarkoituksiin, ja voidaan luoda erilaisia näkymiä riippuen käyttötarkoituksesta ja käyttäjäkunnasta. Lue tarkemmin alla olevista esimerkeistä, miten paikkatieto tukee kiinteistön elinkaaren eri vaiheita ja millaisilla aineistoilla mahdollistetaan tehokas päätöksenteko.


KAAVOITUS 

Tee objektiivisia päätöksiä tietoon perustuen. Tee simulaatioita eri kaavoitusskenaarioista. Tee kaavasuunnitelmista havainnollisia 3D-malleja. Hyödy kattavasta aineistosta tarkastelemalla muun muassa näitä:

 • Demografia ja väestöennusteet
 • Suunnitelmissa olevat aluemuutokset
 • Kaavatieto 3D:nä

HANKEKEHITYS 

Löydä oikeat tontit oikeaan aikaan, hyödynnä tulevaisuuden näkymää. Rakenna oikeille tonteille oikeaan aikaan ja oikeanlaisia tuotteita. Hyödy kattavasta aineistosta analysoimalla esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Etäisyydet eri kohteisiin: palveluverkosto, ulkoilumahdollisuudet jne.
 • Liikenteellinen saavutettavuus
 • Kilpailijan hankkeet
 • Demografiatieto ja väestöennusteet
 • Tulevaisuuden hankkeet, esim. tulevat palvelut ja liikennemuutokset

SUUNNITTELU

Hallinnoi hankkeen kaikkia tietoja yhdessä paikassa. Pääse kiinni hankkeen kaikkiin yksityiskohtaisimpiinkin tietoihin helposti:

 • Kaikki omiin hankkeisiin liittyvät tiedot
 • Rakennustietomallit (BIM)
 • Tiedon tehokas kulku eri toimijoiden välillä

RAKENTAMINEN

Seuraa kaikkia projekteja 5D-mallien avulla yhdessä näkymässä. Elinkaaren edellisissä vaiheissa kertyneet aineistot ja tiedot ovat helposti hyödynnettävissä myös rakennusvaiheessa. Hyödy kattavasta aineistosta visualisoimalla seuraavat asiat:

 • Seuraa hankkeen etenemistä reaaliajassa 5D-BIM-mallin avulla.
 • Tehosta dokumentointia sijaintiin ja aikaan sidottujen valokuvien ja dokumenttien avulla.
 • Hyödynnä teknologian mahdollisuudet mm. lisätyn todellisuuden (AR) käytön avulla.

KÄYTTÖ

Kiinteistön käyttövaihe sisältää useita erilaisia toimintoja ja toimijoita, joista on tässä kuvattu muutama. Jos et löydä omaa toimintoasi, niin olethan yhteydessä meihin - kerromme mielellämme lisää!


YLLÄPITO

Suunnittele ja optimoi resurssien käyttö. Hyödynnä reaaliaikaista tietoa kentältä ja kentälle.

 • Oma kiinteistöportfolio
 • Asiakkaiden sijainnit 
 • Reittien optimointi
 • Kiinteistörajat
 • IoT

OMISTUS JA SIJOITUS

Hallitse portfoliosi tehokkaasti yhdellä näkymällä. Valitse oikeat osto- ja myyntikohteet oikeaan aikaan.

 • Oma kiinteistöportfolio
 • Kiinteistörajat
 • Tulevaisuuden näkymät väestön, väylähankkeiden ym. osalta

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS

Löydä oikeat kohteet. Vaikuta kaavapäätöksiin tehokkaasti. 

 • Etäisyydet eri kohteisiin: palveluverkosto, ulkoilumahdollisuudet jne.
 • Liikenteellinen saavutettavuus
 • Melualueet
 • Kilpailijan hankkeet
 • Demografiatieto ja väestöennusteet
 • Tulevaisuuden hankkeet, esim. tulevat palvelut ja liikennemuutokset

Lue lisää maksuttomista ja maksullisista aineistoista!