Kiinteistö- ja rakennusala

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatio tehdään paikkatiedolla

Kiinteistö- ja rakennusalan toimintaan liittyy paljon eritasoista tietoa. Pääsy oikeaan ja riittävään tietoon vähentää virheitä, nopeuttaa toimintaa ja mahdollistaa liiketoiminnan menestyksen kannalta parhaimmat päätökset. Prosessien ja toiminnan sujuvuuden voi turvata järjestelmällä, joka tarjoaa reaaliaikaisen tiedon kaikille toiminnan osapuolille.

Kiinteistön elinkaaren eri vaiheisiin liittyvä tieto on sijaintitiedon avulla yhdistettävissä sekä kaikkien toimijoiden ylläpidettävissä ja hyödynnettävissä. Valitsemalla Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan olet rakennusalan digitalisaation aallonharjalla.


Paikkatietoalusta tarjoaa hyötyjä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille ja toiminnoille

Kiinnostavien ja toimivien tilojen kehittäminen, potentiaalisten ostajaehdokkaiden tunnistaminen ja parhaan mahdollisen myyntihinnan määrittäminen ovat rakennusliikkeen menestyksen kannalta keskeisiä. Onnistuneen hankekehityksen takaat toimivalla järjestelmällä, jossa yhdistät oman liiketoimintadatasi ulkoiseen markkinatietoon. Analysoimalla yhdistettyä tietoa voit mallintaa alueellisen kysynnän yrityksesi palveluille. 

Kiinteistön omistajana tai kunnossapitäjänä hahmotat helposti karttapohjaisella visualisoinnilla omaisuutesi sijainnin. Roolipohjaisten näkymien avulla voit tarkastella omaisuuteesi liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi arvoa, tuotto-odotusta, ikää, huoltohistoriaa ja tarvittavia kehitystoimenpiteitä. Hyödyntämällä sijaintitietoa saat reaaliaikaisen tilannekuvan olemassa olevista resursseistasi ja käynnissä olevista kehitystoimista alueittain. 

Oikea, riittävä tieto ja sujuva tiedonkulku luovat edellytyksiä kunnossapidon onnistumiseen. Hallitsemalla huoltotoimenpiteitä kaipaavat kohteet ja huoltotoimenpiteiden tyypin sijainnin avulla mahdollistat tehokkaan toiminnan kunnossapidossa. Karttapohjaiset sovellukset työnohjaukseen ja -johtoon sekä reittien optimointiin nopeuttavat kenttätyötä ja vähentävät tarpeettomia siirtymiä. 

Sijaintitieto on yksi helpoimmista tavoista integroida yrityksen tiedot yhteen. Se mahdollistaa myös ulkoisen datan yhdistämisen omaan liiketoimintadataan. Hyödyntämällä ulkoisia aineistoja pystyt selkeyttämään kuvaa kohteesi ympäristöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, kuten demografia, joukkoliikenne ja saavutettavuus. 

Haluatko kuulla lisää? Pyydä yhteydenottoa

Saumatonta tiedonjakoa kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa

Jaa

Jaa kiinteistöön liittyvää tietoa paikkatietoalustalla digitaalisesti kaikkien sidosryhmien välillä.

Rikasta

Hyödynnä koko kiinteistön elinkaaren aikana kertyvä tieto ja mahdollista tietojen ylläpitäminen yhdessä sidosryhmien kanssa.

Näe tulevaisuuteen

Yhdistä saatavilla oleva data yrityksesi oman näkemyksen kanssa. Saat näkymän tulevaisuuteen, jolla parannat tuottavuutta ja saat kilpailuetua.

Esimerkkejä