Vähittäiskaupassa sijainti ratkaisee myyntiluvut

Vähittäiskaupan toimintaympäristö on täynnä muutoksia. Johdon päätöksenteossa korostuvat muutoksen luonteen käsittäminen sekä sen ymmärtäminen, mikä merkitys muutoksella on omaan liiketoimintaan. Entistä syvällisempi asiakastieto mahdollistaa asiakkaiden paremman tuntemisen ja palvelemisen. Digitalisoituminen vaikuttaa lähes kaikkiin kaupan alan toimijoihin, aina ostamisesta logistiikkaan ja monikanavaisen toimipaikkaverkoston hallintaan.

80 prosenttiin kaikesta liiketoimintatiedosta liittyy sijainti. Sijaintitiedon tuottaminen, käsittely, analysointi, visualisointi ja jakaminen ovat avainasemassa etsittäessä parhaita kauppapaikkoja, kohdennettaessa markkinointia entistä tehokkaammin, kehitettäessä asiakaspalvelua ja myymälöiden valikoimia sekä haluttaessa monipuolistaa ja tehostaa raportointia. 


Mitä on sijaintitieto vähittäiskaupassa?

  • Parempien liikepaikkojen löytäminen: Sijaintitiedon rooli toimialalla korostuu, sillä vähittäiskauppa on alueellista, paikkaan sidottua toimintaa. Liittämällä sijaintitiedon mukaan päätöksentekoon voit tehostaa verkostosuunnitteluasi. Arvioimalla liikepaikkoja ja niitä ympäröiviä tekijöitä, kuten ostovoimaa, kilpailutilannetta sekä kulkuyhteyksiä, löydät parhaan mahdollisen sijainnin myymälällesi. 
  • Markkinoinnin optimointi: Toimintaympäristön muuttuessa tulee vähittäiskaupan löytää uusia tapoja kasvaa ja palvella asiakkaitaan. Sijaintitieto auttaa sinua tunnistamaan potentiaalisimmat asiakkaat sekä kohdentamaan kampanjat entistä tarkemmin oikeille kohderyhmille. Markkinointikampanjoiden tarkempi kohdentaminen mahdollistaa kuluttajien paremman tavoittamisen ja tämän myötä asiakastyytyväisyyden kehittämisen, myynnin kasvattamisen sekä kustannusten säästämisen. 
  • Toimipaikkojen profilointi: Asiakaslähtöinen tarjoama on avain arvon tuottamiseen asiakkaille. Profiloimalla toimipisteesi pystyt tarjoamaan liikkeissäsi valikoimaa, joka vastaa entistä paremmin alueella vallitsevaan kysyntään. Sijaintitiedon avulla selvität, millaisia talouksia asuu toimipaikan vaikutusalueella, minkälaisia asiakkaita toimipisteessä vierailee ja miltä etäisyydeltä he tulevat.
  • Tiedon analysointi: Vähittäiskaupassa ennakointi on oleellista, jotta voidaan tehdä päätöksiä tulevista toimista. Sijaintitiedon avulla havainnollistat ja analysoit jo tapahtuneita asioita, kuten kuluttajien ostokäyttäytymistä, ja teet johtopäätöksiä tulevaisuuden toimien varalle. Sijaintitietoa hyödyntämällä yhdistät ja analysoit eri tietolähteistä peräisin olevaa dataa tehokkaasti ja esität sitä karttapohjalla.
  • Asiakkuuksien hallinta: Asiakkaiden tarpeet vaihtelevat muun muassa maantieteellisen sijainnin, demografisten seikkojen sekä elämäntilanteen mukaan. Sijaintitiedon hyödyntäminen päätöksenteon tukena tarjoaa mahdollisuuden asiakasryhmien segmentoinnille sekä tulevien tarve-ennusteiden laatimiselle. Tuntemalla asiakkuutesi sekä potentiaaliset asiakasryhmäsi paremmin kohdennat tarjoamasi maantieteellisesti oikeille alueille ja optimoit tarjonnan vastaamaan kysyntää. 
  • Monikanavaisuuden hallinta: Digitaalisten palvelujen yleistyttyä on monikanavaisen toimipaikkaverkoston kehittäminen tärkeämpää kuin koskaan, jotta ollaan saatavilla siellä, missä asiakkaat asioivat. Kaupan digitalisoitumisen keskiössä on tieto, johon liittyy oleellisesti sijainti. Sijaintitiedon avulla seuraat, mistä asiakkaasi tulevat, ja hahmotat, miltä alueilta asioidaan esimerkiksi verkkokaupassa. Sijaintitiedon hyödyntäminen mahdollistaa oikeiden tuotteiden tarjoamisen oikeille henkilöille, oikeassa paikassa, oikeana ajankohtana. 

Vähittäiskaupan toimialalla päätöksenteon tukena voidaan hyödyntää Esrin tuottamia aineistoja, omaa liiketoimintadataa sekä ulkoisia, maksullisia aineistoja. Tutustu aineistoihin tästä.

Hyödyt

Analysoi

Löydä oikea tarjonta oikealle kohderyhmälle. Analysoi dataa ja trendejä syvällisesti, ja opi tuntemaan markkinasi paremmin.

Ymmärrä

Näe markkinat täysin uusin silmin! Tarkastele potentiaalisten asiakkaiden sijaintia ja liikkumista sekä niin reaaliaikaista kuin historiallista dataa kartan avulla.

Tutki

Tee kyselyjä sekä tutki vaihtoehtoisia skenaarioita ja malleja helposti. Esrin ratkaisujen avulla voit analysoida eri vaihtoehtoja ennen toteutusta.

Demoja

Videoita