Paranna työturvallisuutta

Työturvallisuus on ympäristösuojelun ohella malminetsinnässä ja kaivosteollisuudessa erittäin tärkeässä roolissa. Kaikista varotoimista huolimatta onnettomuuksia sattuu joskus.
Voit parantaa työturvallisuutta nykyaikaisilla toimintatavoilla ja minimoida mahdollisten onnettomuuksien aiheuttamat haitat. Näin pystyt saavuttamaan turvallisuustavoitteesi paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Vakuuta työntekijäsi siitä, että hänen turvallisuutensa on sinun tärkein prioriteettisi. Tämä onnistuu yksityiskohtaisilla kartoilla ja raporteilla, jotka havainnollistavat sitoutumisesi ja valmiutesi mahdollisiin tapaturmiin.

Alustamme tarjoaa yksinkertaisia applikaatioita, joilla on mahdollista luoda työlistoja, jotka näkyvät kartalla. Kun tiedot saadaan pilveen, voidaan käyttäjien reaaliaikainen sijainti tai verkkoyhteyden puuttuessa viimeinen tunnettu sijainti saada näkymään kartalla. Onnettomuuden sattuessa henkilö on helppo löytää maastosta.

Oletko valmis ottamaan käyttöön nykyaikaiset työkalut edistämään kaivoksesi turvallisuutta? 

Paikkatiedon hyödyt

Havaitse ja tunnista vaarat

Jatkuva olosuhteiden seuranta työn vaara- ja haittatekijöistä.

Kehitä toiminnan turvallisuutta

Seuraamalla ja kehittämällä pieniä "läheltä piti" -tilanteita pienennät suurempien vahinkojen riskiä.

Turvallisuutta työolosuhteisiin

Reaaliaikainen sijaintitieto tuo turvaa maasto-olosuhteissa.