Minimoi sosiaaliset ja ympäristölliset haitat

Kerro interaktiivisilla ja moderneilla kartoilla, missä tällä hetkellä tehdään malminetsintää. Avoimuus ei ole enää vaihtoehto, vaan vastuullisen kaivostoiminnan tukipilari.

Sitouta paikallisyhteisöt, järjestöt, media ja yksityishenkilöt! Sidosryhmätoiminnan avulla vaikutat sidosryhmien asenteisiin kaivostoimintaasi kohtaan sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Jo malminetsintävaiheessa toteutettu viestintä sidosryhmille takaa, että saat tuen myös paikallisyhteisöiltä mahdollisen kaivostoiminnan perustamista varten. Vastuullinen kaivostoiminta pitää sisällään ympäristönsuojelun ja hyvät suhteet muihin toimijoihin.

Kaivostoiminnan hyötyjen maksimointi edellyttää tutkitun tiedon välitystä ja menetelmiä, jotka edistävät yhteisöjen mahdollisuutta osallistua toimintaasi. Osallistuminen on tärkeää erityisesti alueellisesti, jotta kaivosten yhteiskuntavastuu voi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttölupa kaivoksellesi on enemmän kuin vain lupa kaivaa. Avoin vuoropuhelu edesauttaa yhteistyötä paikallisen yhteisön kanssa ja ylläpitää heidän luottamustaan toimintaasi kohtaan. Autamme sinua rakentamaan tulevaisuuden visiosi. Käytä älykkäitä karttoja ja analyyseja kehittämään kestävää, yhteisön herkkyysasteelle sopivaa suunnitelmaa kaivoksellesi. 

Hyödyt

Viesti

Tarjoa tietoa ja vastaa yhteisön huolenaiheisiin. Hallinnoi kaivosdataa yhteisen alustan avulla ja tarjoa reaaliaikaista informaatiota sidosryhmille.

Visualisoi

Esitä tulevaisuuden näkymät ja lisää ymmärrystä.

Verkostoidu

Tehosta yhteistyötä sidosryhmien ja paikallisyhteisöjen kanssa.