Malminetsinnästä kerätty tieto yhteismitalliseksi

Malminetsinnässä haetaan ja tutkitaan malmiesiintymää, joka saattaisi olla pitoisuuksiltaan ja määrältään kannattava hyödyntää. Nykyaikaisessa malminetsinnässä kerättävän tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Ongelmaksi muodostuu helposti se, että tiedot ovat hajallaan ihmisten työasemilla, eivätkä ne ole yhteismitallisia. Samasta tiedostosta saattaa olla olemassa lukuisia eri versioita, joista työntekijöiden on haastavaa löytää viimeisin. Malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa tarkoituksena on kuitenkin etsiä malmia – ei tiedostoja. ArcGIS-alusta mahdollistaa tietojen löytämisen yhdestä paikasta - missä, milloin ja millä laitteella tahansa.

"Malminetsinnässä kerättävän tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja tämä luo organisaatioille haasteita löytää ja hallita tietomassasta juuri se olennainen ja oikea tieto. Esrin tuoteperhe helpottaa omalta osaltaan tämän tiedon hallintaa."

Iikka Ylander, Konsultti

Kun paikkatietoon liitetään geologista, geofysikaalista ja geokemiallista tietoa sekä visualisoidaan ja analysoidaan kerätty aineisto, voidaan ymmärtää paremmin malminetsintäkohdetta. Tämä edesauttaa sinua tekemään johdonmukaisia ja systemaattisia päätöksiä, jotka nojautuvat ajantasaiseen tietoon. Päätöksen tekeminen nopeutuu ja helpottuu, kun pystyt jakamaan tietoa tiimisi kanssa helposti hyödyntäen moderneja työkaluja. ArcGIS-alustan työkaluja voidaan käyttää malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa jo ensimmäisen varausilmoituksen suunnittelusta ja laadinnasta alkaen aina kaivoksen jälkihoitoon saakka.

Nopeuta malminetsinnän prosesseja

Varmuutta

Arvioi esiintymän mineraalipotentiaali määrittämällä geologiset korrelaatiot ja todennäköisyydet.

Jaa tietoa

Kommunikoi sujuvasti näytteenotosta kaikille asianosaisille. Nopeuta lupaprosessia oikeilla ja oikea-aikaisilla tiedoilla.

Investoi järkevästi

Analysoi malmiesiintymää ja sen rakenteita, ja tunnista kaivoksen perustamisen taloudellisen hyödyntämisen kannattavuus.