Paikkatieto ohjaa kaivostoimintaa

Malmiesiintymällä on tarkka maantieteellinen sijainti. Ilman tarkkaa paikkatietoa rikastamolle päätyy äkkiä pelkkää sivukiveä. Esrin tuotteilla on helppo visualisoida, missä kairataan tai räjäytetään seuraavaksi. Voit esittää esimerkiksi timanttikairausreikien paikat sekä RC-reikien, panostusreikien ja räjäytettävien alueiden sijainnin yksinkertaisesti kartalla.

Suunnittelu ja aikataulujen pitävyys ovat elintärkeitä kaivoksessa. Vaikka varsinainen kaivossuunnittelu tehdäänkin erikoisohjelmistoilla, tuovat Esrin tuotteilla luodut älykkäät kartat joustavuutta, nopeutta ja helppoutta kaivoksen tuotantotoimintaan.

Hyödyt

Mahdollista

Edistynyt tekniikka ja tieto mahdollistavat kaivoksen johtamisen. Analysoi työnkulkuja ja reagoi nopeasti!

Motivoi

Yhteisen toimintamallin ja paikkatietoalustan avulla takaat tiedon kulun ja toiminnan.

Tiedosta omaisuutesi sijainti

Järjestä operatiivinen kaivostoiminta ja ohjaa työtä minimoiden hukka-aika.