Kaivostoiminnassa sijainti ratkaisee

Kaivostoiminnassa kaikki malminetsinnästä tuotantoon ja jälkihoitoon perustuu olennaisesti paikkatietoon. Sijaintiin kiinnitetyn ominaisuustiedon tuottaminen, käsittely, analysointi ja visualisointi ovat avainasemassa malminetsinnän ja kaivostoiminnan arjessa. Paikkatieto tehostaa, helpottaa ja nopeuttaa operatiivista työtä koko kaivoksen elinkaaren ajan.

Ota käyttöösi edistynyt paikkatietoteknologia

Kaivostoiminta on vaativaa liiketoimintaa ja sisältää paljon riskejä. Edistynyt teknologia mahdollistaa sen, että henkilökunta pystyy tekemään työnsä turvallisesti, kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Esrin teknologia auttaa elintärkeän paikkatiedon keräämisessä, tallennuksessa, analysoinnissa ja visualisoinnissa. Sen välineillä voidaan myös yksinkertaistaa työn kulkua, varmistaa tiedon ajantasaisuus ja yhteismitallisuus sekä mahdollistaa tiedon jakaminen kaikkien saataville helposti. Töiden suunnittelu, seuranta ja raportointi voidaan toteuttaa niin, että kaikilla on mahdollisuus päästä helposti käsiksi tarvittavaan tietoon. 


Pähkinänkuoressa: Mitä on paikkatieto kaivostoimialalla? 

  • Tiedon kerääminen: Esrin ArcGIS-alusta mahdollistaa nopean ja helpon tiedonkeruun. 
  • Työmaiden suunnittelu: Paikkatieto on avainasemassa työmaiden suunnittelussa. Esrin teknologialla on helppo suunnitella näyte- ja kairauspisteet sekä erilaiset mittaussuunnitelmat sekä tehdä kartat maastokäyttöön perinteisinä karttatulosteina tai virtuaalisina mobiiliversioina, räätälöidä tiedonkeruusovellukset ja visualisoida kerättävä tieto. 
  • Geologinen kartoitus ja näytteenotto: Esrin työkalut mahdollistavat helpot tiedonkeruusovellukset, jolloin tieto on tallessa ja ajan tasalla jatkuvasti. Tiedot voidaan kerätä ja niihin voidaan liittää esimerkiksi valokuvat jo maastossa, jolloin tieto on toimistolla välittömästi muiden käytettävissä. 
  • Tekninen työ maastossa: Esimerkiksi maasto- ja puustovahinkojen kirjaus on erittäin helppoa. ArcGIS Online takaa mobiilin käytettävyyden maastossa ja mahdollistaa ajantasaisen tiedonkeruun muille. Tietojen päivittäminen on helppoa myöhemmin. 
  • Omaisuudenhallinta: Omaisuutesi ei pysy samanlaisena. Se liikkuu, on huollossa tai muuttuu. Omaisuutta voidaan hallita tehokkaasti, ja kaikki informaatio tiloistasi ja laitteistasi voidaan esittää digitaalisesti kartalla. 
  • Tiedon visualisointi: Paikkatiedon avulla tietoa voidaan visualisoida helposti ja nopeasti. Kaikkien ei tarvitse olla asiantuntijoita paikkatieto-ohjelmistojen käytössä, eivätkä kaikki tarvitse monimutkaisia sovelluksia haluttujen tietojen tarkasteluun. Yksinkertaisten teemakarttojen luonti onnistuu hetkessä, ja esimerkiksi kairausprojektin reaaliaikainen tilannekuva kairareikien tilanteesta on helppo ja nopea tehdä ja julkaista koko organisaation käyttöön. 
  • Tietojen yhteiskäyttö: Jokainen organisaation jäsen voi käyttää Esrin ArcGIS-alustaa esimerkiksi projektisuunnitteluun, päivittäiseen toimintaan malminetsinnässä ja kaivoksessa, kuljetusten hallintaan sekä riskianalyysiin. Tiedot ovat yhdessä paikassa ja aina ajantasalla. Esrin alusta tuo tiedot yhteen, jotta niitä voidaan analysoida perustuen sijaintiin, nähdä uudet mahdollisuudet ja löytää potentiaaliset kehityskohteet.
  • Sitouta sidosryhmät: Sosiaalinen toimilupa vaatii avoimuutta ja tiedottamista siitä, mitä tehdään, missä tehdään ja milloin tehdään. Nykyaikainen teknologia mahdollistaa niin digitaalisten kuin painettujen karttojen julkaisun helposti sidosryhmien ja muiden käyttöön. 

Webinaareja: