GTK:n aineistot portaaliin

Geologian tutkimuskeskus (GTK) kehittää portaalia, johon se kokoaa kaikki kartta- ja aineistopalvelunsa. Portaaliin tulee yleispalveluja, eri käyttäjäryhmille räätälöityjä palveluja ja rajapinnat aineistojen siirtämiseksi muiden organisaatioiden omiin järjestelmiin.


Vielä nykyisin GTK:lla on internetissä ja intranetissä lukuisia eri tekniikoilla toteutettuja palveluja, joita käyttäjien on varsin vaikea löytää. Esimerkiksi turve-, maaperä- ja kallioperäaineistot ovat eri osoitteissa, eikä aineistoja voi webissä yhdistää.

"Portaalin avulla yhdistämme kaikki palvelut samaan paikkaan, jossa käyttäjät pääsevät katsomaan kaikkia geologisia aineistoja", geologi Jyrki Kokkonen GTK:n geotietopalveluista kertoo. Kokkonen-web1.jpg

Portaali palvelee ennen kaikkea GTK:n asiakkaita, kuten yliopistoja, muita oppilaitoksia, kuntia, rakennus- ja maanrakennusyrityksiä sekä muita viranomaisia, mutta myös suurta yleisöä ja GTK:n omaa väkeä.

Kaikki portaalin kautta saataville tulevat aineistot ovat Kokkosen mukaan maksutta kenen tahansa käytettävissä. Niitä saa katsella, tallentaa, tulostaa ja hyödyntää vapaasti erilaisiin tarkoituksiin.

Geo.fi-portaalista ei tule Kokkosen mukaan vain kartta-aineistojen jakelupaikka, vaan se tarjoaa myös dokumentaatiota, raportteja ja jopa valokuvia. Jatkossa keskeinen osa palvelua on metadata, jonka merkitys paikkatietopalveluissa kasvaa maailmalla jatkuvasti.

"Hakukoneet esimerkiksi hyödyntävät metadataa. Hakutuloksia varten tarvittava tieto on tehokkaampaa hakea metadatan puolelta."

Ensimmäisessä vaiheessa GTK siirtää geo.fi-portaaliin eri puolille hajautuneet nykyiset web-palvelunsa.

Valmiita palveluja

Palvelun etusivulla käyttäjä voi Kokkosen mukaan valita, haluaako hän päästä datoihin kiinni kartalla vai aineistona. Kumpaakin kautta pääsee käsiksi samoihin tietoihin.

Portaalin pääkarttapalvelun kautta löytyvät kaikki GTK:n vapaasti saatavat aineistot. Ne on luokiteltu maaperä-, kallioperä- ja turveaineistoihin, geofysiikan aineistoihin ja muihin aineistoihin.

"Karttapalvelussa on tietyt indeksikartat, joista käyttäjä lähtee liikkeelle. Ruudun vasemmassa reunassa on legendapalkki, josta käyttäjä valitsee aineistot, joita hän haluaa katsella", Kokkonen kertoo.

Erilaisille käyttäjäryhmille räätälöidään portaaliin myös valmiita palveluja yhden napin painalluksen taakse. Malmiviitepalveluun esimerkiksi räätälöidään liittymä, jossa on kaikki teemat valmiina. Käyttäjän ei tarvitse itse näppäillä auki tarvitsemiaan teemoja.

Tarjolla tulee myös valmis liittymä geologiseen retkeilykarttaan, jonka aineistot toki löytyvät myös pääkarttapalvelusta. Liittymästä kartan saa eteensä kaikkine teemoineen napin painalluksella.

Lisäksi portaali tarjoaa avoimet WMS- ja WFS-rajapinnat, joiden kautta muut organisaatiot voivat siirtää aineistoja omiin järjestelmiinsä, ja GTK ja muut viranomaiset pystyvät keskenään siirtämään aineistoja palvelusta toiseen.

Palvelusta voi myös hakea selaimella aineistoja suoraan paikkatieto-ohjelman työpöydälle ja tehdä niiden päällä omia töitään.

"Jos esimerkiksi maanrakennusfirmassa tarvitaan maaperä- ja kallioperätietoja, joiden päälle täytyisi laittaa omia piirustuksia, se on täysin mahdollista", Kokkonen sanoo.

Toteutus Esrin teknologialla geo-fi-web1.jpg

GTK käyttää lähes koko Esrin tuotevalikoimaa, ja se on rakentanut niiden päälle paljon omia erikoistyökalujaan. Myös portaalipalvelu perustuu Kokkosen mukaan Esrin teknologiaan, ennen muuta ArcIMS-palvelinratkaisuun.

"Olemme juuri kouluttautumassa ArcGIS Serveriin, joka on paljon laajempi kokonaisuus ja antaa paremmat mahdollisuudet muokata aineistoja ja palveluja. Jatkossa tulemme erittäin todennäköisesti rakentamaan myös web-palvelujamme sen päälle", hän kertoo.

Kuvateksti: Kaikki GTK:n portaalipalvelusta saatavat aineistot ovat maksutta kenen tahansa hyödynnettävissä.

(Artikkeli on julkaistu ESRI Finland uutisissa numerossa 1/07)

Yhteenveto 

Haaste
GTK haluaa koota kaikki web-palvelunsa yhteen paikkaan, josta käyttäjien on helppo löytää ne. Nykyisin aineistot ovat internetissä ja intranetissä useissa eri paikoissa ja osoitteissa ja vieläpä eri tekniikoilla toteutettuina.

Ratkaisu
Tutkimuskeskus rakentaa Esri-teknologian avulla portaalin, johon kaikki hajallaan olleet aineistot tuodaan. Datoihin pääsee portaalin kautta kiinni joko kartalla tai aineistoina.

Hyödyt
Käyttäjät löytävät kaikki GTK:n aineistot helposti yhdestä paikasta. Aineistoja voi tallentaa, tulostaa ja hyödyntää maksutta täysin vapaasti. Avoimien rajapintojen kautta organisaatiot voivat myös siirtää aineistoja suoraan omiin järjestelmiinsä. Palvelusta voi hakea selaimella aineistoja vaikkapa suoraan paikkatieto-ohjelman työpöydälle ja tehdä niiden päällä omia töitä.