Paikkatiedon käyttö

Paikkatietojen käyttö- ja sovellusmahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Paikkatietoja on perinteisesti hyödynnetty mm. luonnonvarojen kartoituksessa, ympäristönsuojelussa sekä maankäytön, liikenteen ja yhdyskuntahuollon verkostojen suunnittelussa, mutta nykyisin paikkatietoja hyödynnetään yhä kasvavassa määrin lähes kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Esimerkkejä uudemmista paikkatietojen hyödyntämiskohteista ovat kuljetusten suunnitelu ja optimointi, markkinoinnin kohdentaminen, liikepaikka- ja palveluverkostojen suunnittelu sekä vakuutustoiminta.

Erilaisia käyttöesimerkkejä:

  • Ominaisuuksien ja erityispiirteiden etsiminen: Paikkatietoja käytetään ominaisuuksiltaan tietynlaisten paikkojen etsimiseen tai tietyn paikan ominaisuuksien selvittämiseen.
  • Mallien luominen: Paikkatieoja käytetään ilmiön spatiaalisen levinneisyyden tarkasteluun kartalla. Tarkastelemalla koko esiintymäjoukon ominaisuuksia voidaan ilmiön ominaisuuksista luoda malli.
  • Määrätyt kriteerit täyttävien sijaintien löytäminen: Esimerkiksi lastentavaraliike voi määritellä alueet, joilla asuu paljon hyvätuloisia lapsiperheitä etsiessään uutta myymäläpaikkaa. Toimipisteen ja kauppapaikan sijainnin merkitys on äärimmäisen tärkeää vähittäiskaupassa.
  • Määritellyllä etäisyysvyöhykkeellä tapahtuvan toiminnan havaitseminen: Kaupunkisuunnittelija voi esimerkiksi havaita 500 ja 1000 metrin etäisyydellä uudesta moottoritielinjasta asuvien ihmisten määrän.
  • Muutoksen mallintaminen kartalla: Paikkatietojärjestelmiä voidaan käyttää mm. tulevaisuuden olosuhteiden ennakoimiseen tai tietyn toiminnan tai politiikan vaikutusten arvioimiseen kohdealueella.

Lue lisää: mitä ovat paikkatieto ja GIS?