ArcGIS-paikkatietoalustan hyödyntäminen organisaatiossa

Kesto

2 päivää

Kalenterikurssin hinta 1 495 €/hlö
Asiakaskohtaisen koulutuksen hinta 4 500 € (asiakkaan omalla laitteistolla)
5 000 € (Esri Finlandin laitteistolla)
Kieli Materiaali: englanti, opetus: suomi/englanti
Sisällysluettelo Linkki sisällysluetteloon (pdf)
Tiivistelmä Kurssi on tarkoitettu sekä organisaation johdolle että paikkatietoa työssään käyttäville henkilöille. Kurssi antaa yleiskuvan ArcGIS-paikkatietoalustasta. Kurssilla opitaan mm. tekemään ja hyödyntämään karttasovelluksia, jotka tuovat paikkatiedot mukaan päätöksentekoon ja toimintamalleihin.
Esitietovaatimukset Kurssi on suunnattu uusille ArcGIS-käyttäjille, joilla ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistojen käytöstä. Kurssilla opitaan kaikki keskeisimmät paikkatietojen työasemakäyttöön liittyvät tehtävät. Kurssi antaa vahvan osaamispohjan ohjelmiston itsenäistä käyttöä ajatellen sekä muita Esrin kursseja varten.

Kenelle ja mitä:

Kurssi on tarkoitettu organisaation johdolle ja paikkatietoa työssään käyttäville henkilöille. Kurssi sopii myös uusille ArcGIS-käyttäjille, joilla ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistojen käytöstä. 

Kurssilla opitaan hyödyntämään karttasovelluksia visualisointiin, datan keräämiseen & hallintaan, analytiikkaan ja tiedon jakamiseen. ArcGIS-paikkatietoalusta eri sovelluksineen käydään läpi laajasti, mikä antaa kattavan kuvan paikkatietoalustan mahdollisuuksista liiketoiminnan tukena. Paikkatietoalusta mahdollistaa sijaintipohjaisen tiedon hyödyntämisen liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja päätöksenteon tukena. Sijaintipohjaista tietoa voidaan myös hyödyntää osana organisaation eri toimintamalleja ja kullekin käyttäjäryhmälle sopivalla tavalla esimerkiksi erilaisten selain- ja mobiilisovellusten avulla.

Kurssilla opitaan:

  • Kokonaiskuva paikkatietoalustasta ja sen hyödyt
  • Käyttämään ja analysoimaan liiketoimintatietoa kartalla
  • Luomaan ja jakamaan karttoja & karttasovelluksia
  • Hallitsemaan paikkatietoaineistoja
  • Konfiguroimaan sovelluksia ja Operations Dashboards reaaliaikaisen tiedon seuraamiseen 

Käytettävät ohjelmistot:

  • ArcGIS Pro 1.1 (Basic, Standard or Advanced)
  • ArcGIS Online
  • Collector for ArcGIS 10.4
  • Operations Dashboard for ArcGIS 10.3.3
  • ArcGIS Maps for Office 4.0 

Takaisin kurssikalenteriin

Takaisin asiakaskohtaiseen koulutustarjontaan