Valmentajasi liiketoiminnan digitalisointiin paikkatietoteknologian avulla

Liiketoiminta ja sen prosessit ovat riippuvaisia käytettävissä olevista järjestelmistä. Jotta järjestelmät tukevat ja tehostavat liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla, on järjestelmien suunnittelu aloitettava keskittymällä organisaation strategiaan ja tulevaisuuden tavoitteisiin.

"Olemme käytettävissäsi, ota yhteyttä!"

Tiina Kuokkanen, Manager, Consulting, puh. 050 543 8788

Varmistamme paikkatiedon hyödyt organisaatiollesi

Liiketoimintakonsultointipalvelussa pureudumme liiketoimintaasi ja sen haasteisiin sekä selvitämme, missä ja miten paikkatieto auttaa kehittämään ja tehostamaan toimintaasi. Määrittelemme kanssasi toimintasi muutostavoitteet ja muutamme ne paikkatiedon kehitystarpeiksi. Järjestelmän vaatimusten määrittelyssä keskitymme liiketoimintahyötyyn, jota järjestelmän tulee organisaatiollesi pystyä tuottamaan. Autamme sinua keräämään ja kuvaamaan vaatimukset niin, että ne tukevat liiketoimintatavoitteitasi ja että niiden toteutuminen voidaan myöhemmin todentaa.

Tarjoamme liiketoimintakonsultointia joustavasti tarpeisiinne sovitettuna. Palvelumme kattavat esimerkiksi seuraavia osa-alueita:  


Asiakkaat kertovat:

Suomen metsäkeskus on toteuttanut ArcGIS-paikkatietoalustan päälle useita tuotantojärjestelmiä eri käyttötarkoituksiin. Metsävaratietoa ylläpidetään työasemaympäristössä Aarni-sovelluksella, kun eri tarkoituksiin liittyvää maastotietoa puolestaan kerätään Maasto-sovelluksella. Metsälain valvontaan sekä kestävän metsätalouden rahoitustyöhön käytetään omia sovelluksiaan, jotka kantavat nimiä Kanto ja Riihi. Kaikki nämä ArcGIS-pohjaiset sovellukset on räätälöity vastaamaan metsäkeskuksen tarpeita. Lisäksi organisaatiossa käytetään ArcGIS Online -pilvipalvelua esimerkiksi kehittämishankkeiden sidosryhmäviestinnän välineenä ja myös paikkatiedonkeruuta vaativissa käyttötapauksissa.

Suomen metsäkeskus on hyödyntänyt Esri Finlandin toimittamaa Enterprise Advantage Program (EAP) -ohjelmaa marraskuusta 2015 lähtien. Metsätietojärjestelmien asiantuntija Esko Välimäki kertoo kokemuksiaan palvelusta:


"Lyhyesti ottaen kyse on siitä, että EAP-palvelulla pyritään varmistamaan mittavan ELA (Esrin Enterprise License Agreement) -investoinnin täysimääräinen hyödyntäminen. EAP on tuonut menettelyillään uusia ajatuksia ja osaltaan myös muuttanut tapaa kartoittaa uusia kehittämisaiheita. Kyse on ollut vahvemmin strategialähtöisestä lähestymisestä. EAP:n palveluilla on myös ollut mahdollista täydentää omaa osaamista ja samalla hankkia sitä lisää omaan organisaatioon. Työnä EAP-palvelun hyödyntäminen on jatkuvaa, ja hyötyjä syntyy valmistuneiden kehittämistöiden, koulutusten ja oman osaamisen karttumisen myötä. Etenkin osaamisen karttuminen ja laajeneminen laajalle tuottaa lopulta suuren kokonaishyödyn."