Managing Imagery Using ArcGIS

03.05.2012 - 04.05.2012

Kurssin kesto: 2 päivää

Kurssin hinta: 955 EUR  (+ alv.)

Kenelle
Kurssi on erityisesti suunniteltu henkilöille, jotka työskentelevät paikkatietoaineistojen parissa ja ovat vastuussa ilma- ja satelliittikuva-aineistojen hallinnasta ja jakamisesta organisaatiossaan. Myös muut työssään ilma- ja satelliittikuvia käyttävät henkilöt voivat osallistua ja kartuttaa osaamistaan kuvien käsittelystä ArcGIS-ympäristössä.

Kurssin kuvaus
Kuva-aineistot ja niiden hyödyntäminen on tärkeä osa monia paikkatietosovelluksia. Näiden ajoittain erittäin suurten aineistojen hallinta ja jakaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa haasteita. ArcGIS 10 hyödyntää uutta geodatabase-tietomallia (Mosaic Dataset), jonka avulla kuvien sekä muiden rasteriaineistojen hallinta ja tarjoaminen käyttäjille tehostuu merkittävästi. ArcGIS 10 tarjoaa kuvien käsittelyyn uusia perustyökaluja sekä integroitavan ympäristön, jonka avulla kuva-aineistojen hallinta, käsittely ja analysointi helpottuu ja nopeutuu.

Kurssilla opitaan
Kurssin aikana käyttäjä tutustuu Mosaic Datasetin käyttöön sekä ArcGIS 10:n tarjoamiin uudistuksiin kuvien käsittelyn ja analysoinnin suhteen. Tämän lisäksi kurssilla opitaan suositeltuja työnkulkuja suurien kuva- ja rasteriaineistojen hallitsemiseksi ArcGIS 10:llä.

Kurssin suoritus
Managing Imagery –kurssin opetusmateriaali on englanniksi, mutta kurssi luennoidaan suomeksi. Kurssilla on luento-osuuksien lisäksi runsaasti demoja ja kurssille osallistuvia aktivoidaan vuorovaikutteiseen opiskeluun. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kuvien hyödyntämistä ja hallintaa ArcGIS-ohjelmistoilla.

Perusvaatimukset ja suositukset
Kurssille osallistuvilta edellytetään perustietojen hallintaa ArcGIS-ohjelmistoilla työskentelystä. ArcGIS Serverin käytön perustietämyksestä on etua kurssille osallistuttaessa.

Sisällysluettelo
Kurssi sisältää mm. seuraavia osa-alueita

  • Rasteriaineistojen kanssa työskentely
  • Mosaic Datasetin hallinta
  • Mosaic Datasetin luominen useista aineistoista
  • Korkeustiedon ja funktioiden hyödyntäminen
  • Orto-oikaisu
  • Rastereiden ja kuvien julkaisu ja jakelu kuvapalveluna
  • Cache-tasojen luominen ja käyttäminen
  • Kuvapalveluiden hyödyntäminen ArcGIS-ohjelmilla

Kurssin aikana opetellaan mm. käsittelemään erilaisia rasteriaineistoja, käyttämään eri aikoina otettuja kuvia, hyödyntämään Lidar-pohjaista korkeusmallia, julkaisemaan kuva-aineistoja ja suorittamaan erilaisia ilma- ja satelliittikuville tehtäviä toimenpiteitä ja analyyseja ArcGIS-ohjelmilla.