ArcGIS 10 -peruskurssi

09.05.2012 - 11.05.2012

Kurssin kesto: 3 päivää

Kurssin hinta: 1425 EUR  (+ alv.)

Kenelle:
Kurssi on tarkoitettu kaikille uusille ArcGIS-työasemaohjelmistojen käyttäjille (ArcView, ArcEditor ja ArcInfo-lisenssit, käytössä ArcMap ja ArcCatalog-osaohjelmat). Kurssi esittelee ohjelmaa varsin monipuolisesti soveltuen myös niille, jotka ovat jo aloittaneet omatoimisesti ohjelman käytön.

Tällä kurssilla opitut taidot ovat esitietovaatimuksena kaikille muille työasemaohjelmistojen kursseille.

Kurssin kuvaus:
Tervetuloa paikkatietomaailmaan! Uudistunut ArcGIS-peruskurssi tarjoaa monipuolisen kuvan paikkatiedosta ja sen käsittelystä Esrin ArcGIS Desktop -ohjelmistoilla. Paikkatiedon perusteita, termistöä ja käyttöä esitellään arkielämästä poimittujen esimerkkien avulla. Kurssilla tutustutaan ArcView, ArcEditor ja ArcInfo -työasemaohjelmistoihin ja niiden käyttöön. Harjoitukset ovat keskeinen osa kurssia.

Kurssilla tehdään kyselyitä paikkatietoaineistosta, käytetään ja hallitaan taulukoita, editoidaan aineistoja sekä ominaisuustietoja ja esitetään aineistoja kartoilla ja kaavioilla. Samalla opitaan, kuinka käytetään ArcMap-, ArcCatalog- ja ArcToolbox-sovelluksia sekä yhdessä että erikseen. Kurssilla tutustutaan erilaisiin paikkatietoaineistoihin ja niiden käyttöön.  Kurssi tarjoaa perustiedot ArcGIS-ohjelmistoista ja on vaatimuksena muille kursseille.

Kurssilla opitaan:

  • paikkatiedon peruskäsitteet ja termistö Esrin ohjelmistoissa
  • esittämään ja kyselemään alueellista ja taulukkomuotoista aineistoa
  • editoimaan spatiaalista ja attribuuttiaineistoa
  • yhdistämään tauluja toisiinsa
  • käyttämään geoprosessointityökaluja
  • määrittämään sijainti XY-koordinaattiparien avulla 
  • tuottamaan karttoja tulosteina ja tiedostoina
  • tekemään raportteja ja kaavioita

Kurssin suoritus:
Sekä luennot että kurssimateriaali on suomenkielistä. Kurssi on mahdollista järjestää myös englanninkielisenä versiona.

Kurssi koostuu luento-osuuksista (noin 1/3 kurssin ajasta) ja käytännön harjoituksista (noin 2/3).


Perusvaatimukset ja suositukset:
Aikaisempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistoista ei edellytetä. Osallistujilla tulisi olla perustaidot Windows-pohjaisten ohjelmistojen käytöstä.

Sisällysluettelo:

Linkki pdf-tiedostoon