ArcGIS for Desktop lisensointi

.

Lisenssitasot ja laajennusosat

ArcGIS for Desktop -ohjelmisto jakautuu kolmen eritasoiseen lisenssiin: Basic, Standard ja Advanced. Kaikkien ohjelmistojen käyttöliittymä on identtinen, mutta työkalujen määrä riippuu lisenssitasosta. Eri lisenssitasojen toiminnot on kuvattu ArcGIS for Desktop Functionality Matrix -dokumentissa.

Kaikki ArcGIS for Desktop-ohjelmiston lisenssitasot sisältävät ArcMap- ja ArcCatalog-ohjelmat sekä 3D Analyst -laajennusosaan liittyen ArcGlobe- ja ArcScene-ohjelma.

Laajennusosat lisäävät perusohjelman toiminnallisuutta. Ne asentuvat oletusarvoisesti perusohjelman kanssa, mutta niiden käyttö vaatii ko. lisenssin. Poikkeuksena Data Interoperability -laajennusosa, joka on asenettava omasta asennusohjelmsta (löytyy Desktop-asennusmedialta). Laajennusosien toiminnallisuus on sama perusohjelman lisenssitasosta riippumatta.

.

Lisenssointitavat

Lisenssointitapoja on kaksi:

  1. Konekohtainen lisensointi (Single Use) asennetaan työasemalle ja rekisteröidään käyttäjäkohtaisesti. Kukin käyttäjä tarvitsee oman lisenssikoodin rekisteröintiä varten.
  2. Kelluva lisensointi (Concurrent Use tai Floating) koostuu palvelimella olevasta lisenssimanagerista ja työasemalle asennetusta ohjelmistosta. Lisenssimanagerilla on tieto organisaation lisenssimääristä. Työasemaohjelmisto voi asentaa useille käyttäjille. Kun ArcGIS-ohjelmisto käynnistetään työasemalla, se ottaa yhteyden lisenssimanageriin ja varaa lisenssin, jos sellaisia on käytettävissä.

Laajennusosat ovat aina samantyyppisiä kuin perusohjelma.

Eräitä kelluvan lisenssoinnin lisenssimanagerin ominaisuuksia:

  • Lisenssimanageri rekisteröidään palvelimelle. Palvelimen vaihtuessa lisenssipalvelin tulee siirtää.
  • Lisenssejä voi lainata (Borrow) määräajaksi. Käyttökelpoista esim. tilanteessa, jossa kannettavalle tietokoneelle lainataan yksi kelluva lisenssi ja työskentelyä jatketaan maastossa tai matkalla. Lisenssimanagerin ylläpitäjä voi säätää onko lainaaminen sallittua ja mikä on maksimi lainausaika.
  • Organisaation lisenssit voi jakaa usealle palvelimelle määrittämällä kullekin lisenssipalvelimelle rekisteröitävien tuotteiden määrän.
  • ArcGIS 10:n lisenssimanageria voivat käyttää sekä 10- että 9-version työasemaohjelmistoilla.
  • Lisenssimanagerin pitää olla samaa tai uudempaa versiota työasemaohjelmistojen kanssa.

.

Lisenssikoodit

Ohjelman käyttöönotossa tarvittavat lisenssikoodit ovat näkyvissä My Esri -palvelussa. Lisäksi lisenssikoodit toimitetaan ohjelmistoa hankkiessa sähköpostitse tilaajan yhteyshenkilölle.


Palaa asennusohjeisiin