ArcGIS 10 Desktop -ohjelmiston asennuksen valmistelu

ArcGIS Desktop -ohjelmisto jakautuu kolmen eritasoiseen lisenssiin: ArcView, ArcEditor ja laajimpana ArcInfo. Kaikkien ohjelmistojen käyttöliittymä on identtinen, mutta työkalujen määrä riippuu lisenssitasosta. Jokainen näistä ArcGIS Desktop-ohjelmistoista sisältää ArcMap- ja ArcCatalog-ohjelmat sekä 3D Analyst laajennusosaan liittyen ArcGlobe- ja ArcScene-ohjelma.

Selvitä, onko organisaatiossanne käytössä konekohtaisia vai kelluvia lisenssejä. Asian voi tarkistaa mm. Esri Finlandin sähköpostilla organisaationne yhteyshenkilölle toimittamista rekisteröintikoodeista. ESU-alkuinen koodi on tarkoitettu konekohtaista lisenssejä varten ja EFL-alkuinen kelluvia lisenssiä varten.

Konekohtainen lisensointi (Single Use) asennetaan työasemalle ja rekisteröidään käyttäjäkohtaisesti. Kukin käyttäjä tarvitsee oman lisenssikoodin rekisteröintiä varten.

Kelluva lisensointi (Concurrent Use tai Floating) koostuu palvelimella olevasta lisenssimanagerista ja työasemalle asennetusta ohjelmistosta. Lisenssimanagerilla on tieto organisaation lisenssimääristä. Työasemaohjelmisto voi asentaa useille käyttäjille. Kun ArcGIS-ohjelmisto käynnistetään työasemalla, se ottaa yhteyden lisenssimanageriin ja varaa lisenssin, jos sellaisia on käytettävissä.

Huomiotavaa uudesta lisenssimanagerista:

  • Lisenssimanageri toimii ilman lukkopala. Vanhaa lukkopalaa ei tarvitse palauttaa Esri Finlandille.
  • Lisenssejä voi lainata (Borrow) määräajaksi. Käyttökelpoista esim. tilanteessa, jossa kannettavalle tietokoneelle lainataan yksi kelluva lisenssi ja työskentelyä jatketaan maastossa tai matkalla.
  • Organisaation lisenssit voi jakaa usealle palvelimelle määrittämällä kullekin lisenssipalvelimelle rekisteröitävien tuotteiden määrän.
  • ArcGIS 10:n lisenssimanageria voivat käyttää sekä 10- että 9-version työasemaohjelmistoilla. ArcGIS 9.x-version Desktop Administrator ei kuitenkaan osaa näyttää lisenssipalvelimella olevia vapaita ja varattuja lisenssejä. Oletuksena on, että työasemat päivitetään kohtuullisessa ajassa 10-versioon.

 

Esri Finland on toimittanut organisaation yhteyshenkilölle sähköpostilla:

  • Avain (Token), joka mahdollistaa pääsyn Customer Care -palveluun ohjelmistojen lataamista varten (ks. ylläolevan taulukon Asennusmedia-ohjeita).
  • Lisenssikoodit konekohtaisten lisenssejä ja/tai lisenssimanageria varten (ks. ylläolevan taulukon ohjelmistojen asennusohjeita)

Jos organisaationne ei ole saanut ko. tietoja, ota yhteys Esri Finlandin käyttäjätukeen.